Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 listopada 2023
Sobota, XXXIII Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

Pan mówi: «Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania». 

Antyfona na wejście (por. Jr 29, 11-12. 14)


Jak wiele razy, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, konsekwencje naszych działań powodują przeciwności, a nie pokój, pokój za którym w czasach wojny tak bardzo tęsknimy. Jak wiele konfliktów w relacjach wynika z naszego egoizmu. Aby osiągnąć pokój, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, ważne jest, aby wezwać Bożej pomocy i mieć odwagę, aby poprzez konkretne fakty pokazać pragnienie pokoju i miłości, które jest w każdym z nas. Jest to rzeczywiście walka, aby uniknąć sytuacji, w których chcemy przeforsować, być może uciekając się do podstępu i siły, nasze osobiste interesy, ale jeśli wzywamy Go i jesteśmy posłuszni Jego naukom, On nie może się wyprzeć samego siebie, ponieważ jest pokojem (por. Sdz 6, 24)

Głos Papieża
Panie, Boże pokoju, wysłuchaj naszego błagania! Wielokrotnie i przez wiele lat próbowaliśmy rozwiązywać nasze konflikty za pomocą naszych tylko sił, a także przy użyciu naszej broni; tak wiele było mrocznych momentów i wrogości; polało się tyle krwi; tyle istnień ludzkich złamanych, tyle pogrzebanych nadziei… nasze wysiłki okazały się daremne. Teraz, o Panie, pomóż nam Ty! Obdarz nas Twoim pokojem, naucz nas pokoju, prowadź nas do pokoju. Otwórz nam oczy i serca i daj nam odwagę, byśmy powiedzieli: «nigdy więcej wojny»; «wojna niszczy wszystko!». Napełnij nas odwagą do czynienia konkretnych gestów, by budować pokój. Panie, Boże Abrahama i Proroków, Boże, który jesteś Miłością i nas stworzyłeś, i który wzywasz nas, byśmy żyli jak bracia, daj nam siłę, byśmy codziennie byli twórcami pokoju; daj nam zdolność do patrzenia z życzliwością na wszystkich braci, których spotykamy na naszej drodze. Spraw, byśmy byli gotowi słuchać wołania naszych rodaków, którzy proszą nas o zamienienie broni w narzędzia pokoju, naszych lęków w ufność, a naszych napięć w przebaczenie. Spraw, by nie gasł w nas płomień nadziei, byśmy z cierpliwą wytrwałością wybierali dialog i pojednanie, ażeby nareszcie zwyciężył pokój. I niech z serca każdego człowieka wyparte zostaną słowa: podział, nienawiść, wojna! Panie, dokonaj rozbrojenia języka i rąk, odnów serca i umysły, aby słowem, które pozwala nam się spotykać, było zawsze słowo «brat», a stylem naszego życia stał się: szalom, pokój, salam! Amen.
(SPOTKANIE MODLITEWNE W INTENCJI POKOJU, SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Ogrody Watykańskie, niedziela, 8 czerwca 2014)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki