Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
8 października 2022

SŁOWO DNIA

27 Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». 28 Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

Łk 11, 27-28


Jezus fascynuje tłumy swoim słowem. Krzyk kobiety, odzwierciedlający się w Synu, pochwala Jego Matkę: „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które Cię karmiły!” Wielkość Jezusa czyni też wielką Jego Matkę. Ale ta pochwała może być błędnie zinterpretowana. Samo macierzyństwo fizyczne nie jest wystarczającym powodem do bycia nazwaną błogosławioną. Jest większe błogosławieństwo. O wiele bardziej należy ogłosić błogosławionym tego, kto słucha słowa Bożego i zachowuje je. Maryja słuchała, wierzyła i wprowadzała je w życie. Jest błogosławiona, ponieważ jest Matką Jezusa, zwycięzcy demonów, i Zbawiciela; ale jest nią tym bardziej, że słucha i zachowuje słowo Boże.

Łaska i wielkość Maryi nie wypływają z Jej fizycznego macierzyństwa, ale z wypełnienia woli Bożej. Jej błogosławieństwo polega na wysłuchaniu i przyjęciu Jego słowa sercem i umysłem, a przede wszystkim wprowadzeniem go w życie. Słowo jest wolą Boga, który prosi ją, by zajęła miejsce obok Syna, mimo że Ona nie zawsze pojmuje jego pełny zakres i konsekwencje.

Miejsce obok Jezusa jest dostępne dla wszystkich: zależy to tylko od umiejętności słuchania i przyjmowania słowa Bożego oraz wprowadzania go w życie. Maryja wyróżnia się w Kościele swoją wiernością wobec propozycji Boga. Każdy może dojść do Jej poziomu, byleby żył tak jak Ona. Prawdziwym błogosławionym jest Jezus, On, odwieczne Słowo Ojca, które w posłuszeństwie stało się ciałem, jest ponownie Słowem w głoszeniu Ewangelii, aby wcielać się w tych, którzy Go przyjmują.

Macierzyństwo Maryi, zanim Słowo znalazło się w Jej łonie, było w Jej umyśle i sercu. Ona była posłuszna i dlatego była Matką. Jej błogosławieństwo rozciąga się na wszystkich, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w życie.


Módlmy się więc tak: „Panie Jezu Chryste, Twoje słowo fascynowało tłumy, daj nam dar wsłuchiwania się w Twoje przesłanie i życie za przykładem Najświętszej Maryi Panny, Twojej Matki, błogosławionej, ponieważ zachowującej Twoje słowo w swoim sercu.

Głos biblisty

„Ze względu na słuchanie przez Maryję Słowo Boże stało się Jej ciałem. Słuchanie pozostaje, jak to było na początku, tak na cały następny czas, zasadą wcielenia.”

(Silvano Fausti) 


Komentarz: s. Graziella Curti FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki