Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 lutego 2023
Środa, IV Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

„Jezus 1 przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. 2 Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! 3 Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. 4 A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». 5 I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. 6 Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Mk 6, 1-6


Często zdarza się, że najbardziej znane nam konteksty stają się najbardziej wrogie, a dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam to w szemraniu współmieszkańców Jezusa, którzy są Nim wręcz zgorszeni. Niestety, Łaska nie może działać, gdy jest powstrzymywana przez uprzedzenie, które jest zakorzenione w zarozumiałości, że już się wie i nie ma żadnych innych oczekiwań ponad te, co do których jest się przekonanym, już się je rozumie. Jeśli myślisz w sposób stronniczy, uniemożliwiasz Bogu robienie nowych rzeczy w zwykłych rzeczach naszego codziennego życia. Jeśli przestaliśmy mieć oczekiwania wobec ludzi wokół nas (mężów, żon, dzieci, przyjaciół, rodziców, kolegów), ponieważ utknęliśmy w naszych uprzedzeniach, ostatecznie uniemożliwiamy Bogu dokonanie zmiany tam, gdzie już zdecydowaliśmy, że nie może się ona wydarzyć. Pragniemy nowości wokół nas, ale ostatecznie nie pozwalamy na to, właśnie z powodu uprzedzeń, jakie mamy wobec tych, którzy żyją obok nas. Dlatego dzisiejsza Ewangelia ujawnia jedną z najpoważniejszych przeszkód dla łaski Bożej, która nie polega przede wszystkim na złu, ale na postawie arogancji, która wyznacza sposób, w jaki patrzymy na to, co nas otacza. Tylko eliminując nasze uprzedzenia i przekonania na temat innych, będziemy w stanie dostrzec cuda ukryte w sercu i w istnieniu tych, którzy żyją obok nas. Jeśli najpierw my sami nie uwierzymy w tę cudowną rzeczywistość, trudno będzie autentycznie zobaczyć, jak dokonuje się to, co nieoczekiwane.

Panie, nasz Boże, daj nam, Twoim wiernym, wielbić Ciebie z całej duszy i miłować wszystkich ludzi miłością Chrystusa.


Głos teologa

Szemranie jest dobrowolnym występkiem, który deprymuje, pognębia miłość, zabija miłosierdzie. (św. Pio z Pietrelciny)


Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki