Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
 • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
o_nas_main
is singular
O nas
FUNDACJA Razem dla Wychowania

Fundacja została zarejestrowana w KRS 24 lutego 2020 r. Ma siedzibę w Łomiankach, ul. Warszawska 152 (kod: 05-092 Łomianki).

KRS 0000830455

https://rejestr.io/krs/830455/fundacja-razem-dla-wychowania

NIP 1182206729 

REGON 385637928 

Celem fundacji jest:

 1. Prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, w tym działalności terapeutycznej;
 2. Wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych i kulturalnych oraz kształtowania postaw obywatelskich i społecznych;
 3. Wspieranie instytucji szkolnych i wychowawczych prowadzących działalność według zasad systemu wychowawczego św. Jana Bosko, w tym wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków kształcenia i wychowania;
 4. Działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw osoby ludzkiej, ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz wspieranie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 5. Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży wchodzącej w dorosłe życie;
 7. Wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 8. Promowanie i organizowanie wolontariatu;
 9. Działalność charytatywna i dobroczynna.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
 • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki