Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
29 grudnia 2023
Piątek, Piąty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

SŁOWO DNIA

25 A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 26 Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. 27 Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 28 on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga […]

33 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 34 Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 35 A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Łk 2,25-28.33-35


Symeon został przedstawiony jako człowiek bogaty wewnętrznie, pełen Ducha. To człowiek prowadzony i kierowany przez Ducha, bardzo wrażliwy na Jego działanie, na Jego obecność. Jest przykładem człowieka głębokiego, słuchającego, uważnego na rzeczywistość i wiedzącego, że w codzienności dokonuje się nawiedzenie Pana! I kiedy bierze Jezusa w ramiona, Duch objawia mu obecność Tego, który zbawia, który jest Światłem życia, który jest Chwałą Ojca. Symeon otulony pokojem spotkania ogłasza Maryi cenę zbawienia w „Tym, który będzie znakiem sprzeciwu i podważy każdą myśl człowieka”, a zbawienie „przygotowane przez Boga przed wszystkimi narodami” będzie miało cenę śmierci tego dziecka, ale także światła zmartwychwstania, tego światła, które oświeci wszystkie narody i sprawi, że chwała Ojca zajaśnieje.

Panie, pokaż nam Symeona jako wzór życia i powrotu do postawy człowieka uważnego, otwartego, zdolnego do słuchania, wiernego rzeczywistości. Człowieka, który wie, jak żyć „wewnątrz” w komunii z Duchem Świętym, zdolnego do tego, by dać się prowadzić Jego Obecności i w ten sposób umieć podejmować słuszne i prawdziwe wybory.

PROSIMY CIĘ NA POCZĄTKU NOWEGO ROKU ZA TYCH, KTÓRZY ŻYJĄ SŁUŻBĄ WŁADZY, ABY UMIELI SŁUCHAĆ, PATRZEĆ, MÓWIĆ Z WEWNĘTRZNĄ GŁĘBIĄ I UMIELI DOKONYWAĆ WYBORÓW W SPOSÓB UCZCIWY I DLA WSPÓLNEGO DOBRA. AMEN!

Głos papieża Franciszka

„Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy potrzebujemy podeszłego wieku obdarzonego żywym zmysłem duchowym i zdolnego do rozpoznawania znaków Boga, w szczególności Znaku Boga, którym jest Jezus. Jest to znak, który zawsze stawia nas w sytuacji kryzysowej: Jezus stawia nas w sytuacji kryzysowej, ponieważ jest „znakiem sprzeciwu” (Łk 2, 34) – takim, który napełnia nas radością. Ponieważ kryzys niekoniecznie przynosi smutek, nie: bycie w kryzysie, służenie Panu, wiele razy daje ci pokój i radość… „(AUDIENCJA GENERALNA, 30 marca 2022 r.)

Komentarz: s. Monica Gianoli FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki