Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
29 listopada 2023
Środa, XXXIV Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

14 Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 15 Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.

Łk 21, 14-15


Według Ewangelii świętego Łukasza jednym ze „znaków zwiastujących”, które poprzedzą czasy ostateczne, jest prześladowanie. Nim cokolwiek innego przyjdzie, zanim nadejdą kataklizmy itp. uczniowie zostaną aresztowani i postawieni przed sądem z powodu imienia Jezusa. Będzie to okazja do złożenia świadectwa. Do zdezorientowanych uczniów, którzy nie wiedzą, jak się bronić, święty Łukasz kieruje dziś przesłanie nadziei, które w istocie jest pewnością zwycięstwa; sam Jezus da im język i mądrość, aby odeprzeć oskarżenia. Prześladowania, opuszczenie, zdrada będą niczym dla tych, którzy ufają Panu i powierzą się Jemu. Pismo Święte nie pomija milczeniem zagrażających życiu prób, których doświadczą wierzący; nie przekazuje też słów fałszywej pociechy czy zwodniczych obietnic. Im bardziej realistyczny, żywiej nakreślony jest obraz katastrofy, tym bardziej wyróżnia się pewność wiary.

ŻYJĘ SŁOWEM: “Daj nam, Panie, mądrość serca”.

Głos papieża Franciszka

 “Wśród niezliczonych zadań, jakie Duch Święty realizuje, jest również to: poucza nas o tajemnicy wiary, uczy nas wchodzenia w tajemnicę, rozumienia trochę bardziej tajemnicy. Uczy nas doktryny Jezusa i uczy nas, jak rozwijać naszą wiarę bez popełniania błędów, bowiem doktryna się rozwija, ale zawsze w tym samym kierunku, wzrasta jej zrozumienie. I Duch pomaga nam wzrastać w rozumieniu wiary, bardziej ją rozumieć, rozumieć to, co mówi wiara. Wiara nie jest czymś statycznym; doktryna nie jest czymś statycznym, rozwija się. Rośnie, tak jak rosną drzewa, zawsze te same, ale większe, z owocami, jednak zawsze to samo, w tym samym kierunku. A Duch Święty zapobiega błędom doktryny, nie dopuszcza do tego, żeby pozostawała nieruchoma, nie wzrastając w nas. Pouczy nas o tym, czego nas uczył Jezus, rozwinie w nas zrozumienie tego, czego nas nauczył Jezus, sprawi, że będzie w nas wzrastała, aż po dojrzałość, nauka Pana.”

(HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA: Duch uczy nas wszystkiego, wprowadza nas w tajemnicę, przypomina nam i skłania do rozeznawania. Poniedziałek, 11 maja 2020 r.)

Komentarz: Roberto Proietti

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki