Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
2 stycznie 2024
Wtorek, Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

SŁOWO DNIA

19 Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», 20 on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». 21 Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!» 22 Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 23 Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz». 24 A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. 25 I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» 26 Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 27 który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». 28 Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

J 1, 19-28


„Co mówisz sam o sobie?” Jest to pytanie skierowane do każdego z nas, ponieważ podążanie za Jezusem oznacza stawianie sobie pytań. „Co mówisz sam o sobie?”. Nie chodzi o to, co mówią inni, co chciałbyś, aby mówili, ale „co mówisz sam o sobie?”. Jan zaprasza nas, abyśmy mieli odwagę pójść „w głąb”, aby Go spotkać, pomimo tego, że doświadczenie fragmentaryzacji charakteryzuje nasz świat i mamy tendencję do powierzchowności, nie znajdując miejsca na ciszę, aby wsłuchać się w siebie, aby doświadczyć własnego wnętrza! Co mówisz sam o sobie? Jan Chrzciciel nie ma wątpliwości: nie jest Mesjaszem, nie jest nawet Eliaszem, jest tylko „głosem” wołającego na pustyni. Wie, że jest „głosem”. Przemawia, mówi, przygotowuje.

Panie, pozwól nam przyjąć Cię i odkryć w blasku Twojego światła, to, czym jesteśmy „w środku”, to, czym jesteśmy głęboko wewnątrz, jak Jan Chrzciciel odkrywający, że jest „głosem”.

Głos psychoanalityka
„Twoja widzenie stanie się jasne dopiero wtedy, gdy spojrzysz w swoje serce”.
(Carl Gustav Jung)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki