Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
24 lutego 2024
Sobota, I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

SŁOWO DNIA

43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Mt 5, 43-48


Jest rzeczą normalną odpowiadać dobrem tym, którzy nas kochają, tak jak normalna jest wzajemna niechęć, dlatego nie jest łatwo przyjąć zachowanie Jezusa, Jego wolność od reakcji, które pojawiają się pod wpływem emocji. On prosi nas, abyśmy żyli w pełni, abyśmy uwolnili się od pewnej mechaniczności i nauczyli się logiki bezinteresowności, umiejętności decydowania, a nie działania na podstawie przelotnych emocji, chwilowych uczuć. Konkretnie, powinniśmy nauczyć się nie kochać wtedy, gdy to czujemy, ale zwłaszcza wtedy, gdy jest to wymagające i męczące, postępując przeciwnie do odczuwanych emocji, które często zależą od różnych czynników, które powinniśmy rozpoznać. Jezus proponuje, abyśmy rozróżniali między tym, co czujemy, a tym, co postanawiamy; szczególnie upodabniamy się do Niego, gdy pomimo odczuwania negatywnych uczuć, wybieramy dobro i postanawiamy je czynić, kierując się innym standardem sprawiedliwości. Być może tym samym, którego tak często pragnie nasza słabość.

Panie, zostaliśmy powołani do doskonałości, chociaż doświadczamy upadków, porażek, ograniczeń, niedoskonałości. Pomóż nam wznieść nasze człowieczeństwo do pełni miłości.

Głos psychoanalityka

„Nie ma światła bez cieni i nie ma psychicznej pełni bez niedoskonałości. Życie wymaga dla swego spełnienia nie doskonałości, lecz pełni. Bez niedoskonałości nie ma ani postępu, ani wzrostu”. (Carl Gustav Jung)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki