Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
12 października 2022

SŁOWO DNIA

42 Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. 43 Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. 44 Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. 45 Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz». 46 On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.

Łk 11, 42-46


Co to znaczy naśladować Jezusa? Jaki pożytek przynosi modlitwa, odnoszenie się do Pana i rozmowa z Nim? Podążanie za Jezusem i rozmawianie z Nim to porządkowanie priorytetów naszego życia, kryteriów, które prowadzą do wyborów w rzeczach ważnych, na których należy skupić najlepsze siły. W wystąpieniu Jezusa mamy do czynienia z dwoma kluczowymi słowami: sprawiedliwość i miłość Boga. Im należy dać pierwszeństwo w każdej postawie i zachowaniu. Jeśli nie przeżywam tych dwóch wartości w relacjach z Nim, coś we mnie umiera i gnije, jak to się dzieje ze wszystkim, co jest zewnętrzne. W zbawieniu przyniesionym przez Jezusa religia, z całym aparatem norm, obrzędów, opowieści, obyczajów, staje się narzędziem, które prowadzi do stawania się bardziej ludzkimi, to znaczy bardziej braterskimi. Dlatego też Jego Słowo zachęca również mnie do przywrócenia praktykom religijnym wewnętrznej żywotności; nie należy ich zaniedbywać, ale raz po raz na nowo nadawać im sens i ożywiać, zawsze pamiętając, zwłaszcza sercem, że są aspektami drugorzędnymi, służącymi miłości i sprawiedliwości, i które nigdy ich nie zastąpią.

Mistrzu, uwolnij nas od szukania schronienia w wygodzie norm religijnych; spraw, abyśmy żyli sprawiedliwością i miłością.

Głos ekonomisty

Tylko ten zasługuje na władzę, kto każdego dnia czyni ją sprawiedliwą.

Dag Hammarskjöld

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki