Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 listopada 2023
Środa, Świętej Cecylii, Dziewicy i Męczennicy – Wspomnienie

SŁOWO DNIA

28 Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. 29 Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi».

 2 Mch 7, 28-29


Matka, która w tym fragmencie zwraca się do swojego dziecka, jest zapowiedzią naszej Niebieskiej Matki. Maryja, która zawsze prowadzi nas do Jezusa, dzisiaj kieruje nasz wzrok na to, co Syn mówi w Ewangelii według św. Mateusza 10, 28: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą oraz w Ewangelii według św. Łukasza 9, 24: Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Nasze życie zabijają wszystkie te sytuacje, które powodują, iż odrzucamy cierpienia przepojone miłością (Krzyż), aby pozostać w naszym egocentryzmie. Aby móc kochać tak, jak On nas umiłował (por. J 15, 12), potrzebna jest radykalna zmiana życia, której nie możemy stawić czoła bez modlitwy; modlitwy, która nie jest wewnętrzną paplaniną, ale głębokim uciszeniem, aby słuchać, pogłębiać i wcielać w życie Słowo Pana.

Modlitwa do Maryi, Kobiety Słuchającej

„Maryjo, Niewiasto zasłuchana”, otwórz nasze uszy i spraw, byśmy pośród gąszczu słów tego świata byli zdolni usłyszeć także słowa Twojego Syna Jezusa; spraw, byśmy potrafili wsłuchać się w rzeczywistość, w której przychodzi nam żyć, to jest usłyszeć każdą osobę, którą napotkamy, zwłaszcza tę ubogą, potrzebującą czy przeżywającą jakieś trudności.

„Maryjo, Niewiasto decyzji”, oświeć nasze umysły oraz nasze serca, abyśmy potrafili bez żadnych wahań być posłuszni Słowu, którym jest Twój Syn Jezus. Daj nam odwagę, kiedy przyjdzie nam podejmować trudne decyzje, abyśmy nie pozwolili, by naszą drogę wyznaczali nam inni, lecz byśmy umieli samodzielnie pokierować własnym życiem.

„Maryjo, Niewiasto działająca”, spraw, by nasze ręce i stopy „pośpiesznie” zmierzały ku innym, aby zanieść światu miłość Twojego Syna Jezusa i światło Ewangelii.

Modlitwa papieża Franciszka na zakończenie Różańca na placu Świętego Piotra 31 maja 2013 r.

Komentarz: Claudio Del Brocco

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki