Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
11 marca 2026
Sobota, II Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

11 Jezus powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. 12 Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. 13a Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony […] Opamiętał się i powiedział: 18a Zabiorę się i pójdę do mego ojca. […] 29 Lecz starszy syn odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 30 Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 31 Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. 32 A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się».

Łk 15, 11-13a. 18a. 29-32

Autorstwa Rembrandt – Hermitage Torrent(.torrent with info-hash), Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7490475


Można powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia jest komentarzem do wersetu 6, 36 z poniedziałku. Ponownie proponuje postać Ojca Miłosiernego i tutaj również widzimy dwóch synów, którzy mieszkając w domu z ojcem, nie dostrzegli, nie zrozumieli wielkości ich ojca/matki, nie zakosztowali miłości jego ojcostwa /macierzyństwa, słodyczy jego obecności. Mieszkając w domu, nie byli w stanie pojąć, co to znaczy być synami, do tego stopnia, że obaj zabili obraz i podobieństwo ojca w swoich sercach, i to zanim postąpili tak, jak wiemy. Pierwszy prosi o spadek i materialnie uważa ojca za zmarłego, drugi nie czuje go jako ojca i domaga się uznania, jakby był sługą. Jednak młodszy syn, oddalając się, dostrzega w sobie nostalgię za Ojcem i wraca do Niego. Starszy syn nigdy nie będzie mógł nazwać go Ojcem, tak jak nigdy nie użyje słowa brat w stosunku do tego, który wraca do domu, czując się sprawiedliwym i potrzebującym zadośćuczynienia wobec jego roszczeń. Jezus proponuje, abyśmy przeszli od religii służalczej do synowskiej, wyzwalającej relacji. Syn jest z daru wszystkim tym, czym jest ojciec. Jak można odzyskać taką relację i żyć nią? „Panie, spraw, abyśmy wrócili do Ciebie, a powrócimy”, z wyniszczającą potrzebą Ojca (młodszy syn) lub z rozbiciem zbroi „naszej sprawiedliwości, która wskazuje palcem” (starszy syn). Tylko Jego przebaczenie może odbudować w sercu utracone synostwo, ponieważ wprowadza nas w Jego życie, czyni nas nowymi. Warunek? Pozwolić się ogarnąć i odrodzić Jego Miłością.

O Duchu Boży, daj nam świadomość, że jesteśmy Synami w Jezusie! Pomóż naszej wolności, aby pozwoliła się dosięgnąć czułości Ojca, abyśmy mogli przełamać bariery naszej pychy i otworzyć się na pokorną i prawdziwą radość synostwa.

Głos Papieża Franciszka

«Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje, ale trzeba świętować i radować się» (w. 31). Tak mówi Ojciec do starszego syna. Jego logiką jest logika miłosierdzia! Młodszy syn uważał, że zasłużył na karę za swoje grzechy, starszy oczekiwał nagrody za swoje zasługi. Dwaj bracia nie rozmawiają ze sobą, żyją różnymi historiami, ale obaj rozumują zgodnie z logiką obcą Jezusowi: jeśli dobrze postąpisz, otrzymasz nagrodę, jeśli postąpisz źle, zostaniesz ukarany; a to nie jest logika Jezusa, to nie jest!
(Audiencja generalna, 11 maja 2016 r.)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki