Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 stycznia 2023
Poniedziałek, III Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

1 Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.

Psalm responsoryjny Ps 98 (97), 1


Kiedy modlimy się tymi wersetami, musimy również wejść w siebie i pamiętać cuda, które Pan uczynił w naszym życiu. Niestety zdarza się, że mamy krótką pamięć i nieświadomie oddalamy się od Niego. Te wersety odnoszą nas do 12 rozdziału Księgi Wyjścia „14 Ten dzień będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”. Jest to rzeczywiście wyjście ludu Izraela z niewoli, dzięki dziełu Pana. Także w naszym życiu Pan z pewnością interweniował „Ręką potężną i wyciągniętym ramieniem, bo Jego miłość trwa na wieki”. (Psalm 136, 12) Są to interwencje, których dokonał w nas Pan i zawsze musimy je mieć w pamięci, aby nie popadły w zapomnienie, zapomnienie, które następnie prowadzi nas do życia wiarą z przyzwyczajenia i do stopniowego odrywania się od Niego.

Dziękuję Ci, Panie, za wszystko czego we mnie dokonałeś i niech wszystko dokonuje się  w Tobie.

Głos Papieża

„Sercu chrześcijanina dobrze robi pamiętanie o swojej drodze, o mojej własnej drodze: jak Pan przyprowadził mnie aż tutaj, jak wziął mnie za rękę. […] Pamiętać, pamięć o swoim życiu, o swojej drodze, wznawiać ją często. […] Pamięć przybliża nas do Boga.[…] Radzę wam to, po prostu pamiętajcie. […] Pamięć o rzeczach pięknych i wielkich, jakich dokonał Pan w życiu każdego z nas.”
(Z homilii papieża Franciszka wygłoszonej 21 kwietnia 2016 r. w Domu św. Marty)

Komentarz: Claudio Del Brocco
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki