Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 października 2023

XXVI Niedziela zwykła – Rok A

1 Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli – jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – 2 dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, 

5 To dążenie niech was ożywia;
ono też było w Chrystusie Jezusie.
6 On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
7 lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka…

Flp 2,1-2.5-7


Przekonująca moc miłości wywołuje w nas poczucie fizycznej, psychicznej i duchowej ulgi. Słowo Boże oświetla nasze zwykłe życie, naszą codzienną rutynę, nasze mniej lub bardziej skomplikowane sytuacje, wszystko, czego oświadczamy w ciągu dnia. W konsekwencji okazuje się, że nawet nasze myśli, uczucia, emocje mogą w jakiś sposób odzwierciedlać naszą bliskość z Chrystusem Jezusem.

Miłość, jedna z trzech cnót teologalnych, wyraża bliskość z Chrystusem. W cytowanym ustępie wyraża się w dynamizmie komunii, głębokiej komunii aż do osiągnięcia uczuć Chrystusa, tego Chrystusa Jezusa, który nie skorzystał z przywileju bycia jak Bóg, ale stał się ciałem, jednym z nas, abyśmy mogli osiągnąć te same uczucia, Jego życie.

Przeżyjmy więc ten dzień jako wezwanie do zadania sobie pytania: gdzie w życiu szukamy pocieszenia? Jak wyrażamy miłość? Jak żyjemy komunią?

Zwrócę się w modlitwie do Ojca wszelkiej pociechy: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierny i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszystkich utrapieniach naszych (por. 2 Kor 1,3-4).

Słowa św. Pawła

Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie (1 Tes 5, 11).

Komentarz: s. Monica Angulo FMA

Casa di Preghiera San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki