Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
30 grudnia 2022
Piątek, święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
SŁOWO DNIA

13  I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 14 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». 15 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».

19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. 21 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. 22 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. 23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.

Łk 2, 13-15.19-23


Świętość rodziny Jezusa opiera się na bezwarunkowym zaufaniu Bogu, który nie szczędzi wysiłków i bólu tym, których powołuje do udziału w swoim projekcie. Maryja i Józef, „eksperci w cierpieniu”, mówi liturgia, są obrazem prawdziwie wierzących, którzy nie zniechęcają się wyzwaniami historii, w której zło zawsze zdaje się triumfować, ale dają się prowadzić Słowu, które przychodzi z mocą, pewni, że Bóg doprowadzi do końca swój plan życia i zbawienia, zgodnie ze swoimi czasami i metodami, które ma dla całej ludzkości.

W obliczu tak wielu Herodów, którzy sieją śmierć także w naszych czasach, pomóż nam, Panie, nie rozpaczać, ale ufać, jak Maryja i Józef, Twojemu Słowu i Twojej Miłości. Niech tak będzie.

Głos Papieża
«Dzieciątko Jezus ze swoją Matką Maryją i ze Świętym Józefem są prostą, ale bardzo jasną ikoną rodziny. Światło, którym ona promieniuje, jest światłem miłosierdzia i zbawienia dla całego świata, światłem prawdy dla każdego człowieka, dla rodziny ludzkiej i dla poszczególnych rodzin. To światło, które pochodzi od Świętej Rodziny, zachęca nas do okazywania ludzkiego ciepła w sytuacjach rodzinnych, w których z różnych powodów brakuje pokoju, harmonii i przebaczenia. Niech nie zawiedzie nasza konkretna solidarność, zwłaszcza wobec rodzin, które przeżywają trudniejsze sytuacje z powodu choroby, braku pracy, dyskryminacji, konieczności emigracji…”

(FRANCISZEK, Anioł Pański, 28 grudnia 2014)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA


Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki