Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
14 grudnia 2023
Czwartek, św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

SŁOWO DNIA

7Jezus zaczął mówić do tłumów: 11 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. 12 A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. 13 Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. 14 A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. 15 Kto ma uszy, niechaj słucha!

Mt 11, 11-15


Jan Chrzciciel jest w więzieniu, a Jezus wygłasza na jego cześć pochwałę, mówiąc, że jest największym ze wszystkich ludzi, ponieważ nie ma żadnych zabezpieczeń i wszystko kwestionuje. Ma tę najwyższą wolność, że może całkowicie otworzyć się na Boga, dlatego jest największym człowiekiem. Chrzciciel jest tym, który wyrzeka się wszelkiej pewności i pyta: „Czy to Ty?”. Jest więc jest gotów przyjąć Boga takim, jakim jest, takim, jakim się przedstawia. To jest jego prawdziwa wielkość. Wielkość człowieka polega na zadawaniu sobie pytań i szukaniu odpowiedzi. Jednak w perspektywie zbawienia „najmniejszy w królestwie niebieskim jest większy od niego”: Boże objawienie zmienia kryteria oceny osób i wydarzeń. Kryterium stosowane przez Jezusa do oceny wielkości człowieka nie jest społeczne, kulturowe, fizyczne czy psychiczne. Człowiek jest wielki, ponieważ żyje w miłosnej relacji z Bogiem, z samym sobą, z bliźnim, nie przemocą, ale mocą czułości i miłosierdzia.

Kto ma uszy, niechaj słucha; niech się dostroi do Twego planu miłości.

Głos naukowca
„Wielkie duchy zawsze napotykały gwałtowny sprzeciw ze strony miernych umysłów”.
(Albert Einstein) 

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki