Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 grudnia 2022
Piątek, IV Tydzień Adwentu
SŁOWO DNIA


57 Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. 58 Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 59 Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. 60 Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». 61 Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». 62 Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. 63 On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię».

Łk 1, 57-66


Liturgia ponownie ukazuje nam postać Jana Chrzciciela, nie jako gorliwego proroka, którego należy słuchać i za którym należy podążać, ale jako dziecko, które się rodzi, niosąc ze sobą wielką radość i nadzieję dla wszystkich. Osiem dni po jego urodzeniu, zgodnie z żydowską tradycją, dziecko zostaje obrzezane i jest mu nadane imię. Podczas gdy wszyscy chcą nazywać go imieniem jego ojca, Zachariasza, na pierwszy plan wychodzi jego matka z uroczystym sprzeciwem. Różnica w znaczeniu między tymi dwoma imionami nie wydaje się tak istotna: Zachariasz oznacza „Bóg pamięta”, podczas gdy Jan oznacza „Bóg udziela miłosierdzia”. Istnieje jednak subtelna różnica między tymi dwoma imionami: pierwsze wskazuje na przeszłość i sugeruje kryterium, zgodnie z którym przeszłość powinna nadawać kierunek teraźniejszości. Drugie imię skupia uwagę właśnie na teraźniejszości i na tym, czego oczekuje Pan i że Pan jest gotowy to spełnić, inicjując kryterium, że obecny czas historii jest również wolny od jej uwarunkowań. My myślimy, że każde istnienie jest naznaczone swoją historią i swoimi warunkami, tajemnica Wcielenia głosi, że między obietnicami a rozwojem życia ludzkiego istnieje także łaska możliwego braku ciągłości, pewna obecność Boga, która wyrywa imię każdej osoby od jakiegokolwiek przeznaczenia już ustalonego i zapisanego. Miłosierdzie Boga nie jest statycznym atrybutem Jego dobroci, ale dynamizmem, który nieustannie działa w historii, przemieniając nasze człowieczeństwo w Ciało Jego Syna.

Prosimy Cię, abyśmy odczuwali Twoje przyjście jako niepowstrzymany ogień Miłości, zdolny oczyścić każdą ranę i przywrócić pełnię każdej pustce.

Głos psychologa

„Aby zmienić swoje życie:
1. Zacznij od zaraz.
2. Zrób to w sposób spektakularny.
3. Nie rób wyjątków”. 
(William James)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki