Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
17 marca 2024
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (ROK B)

SŁOWO DNIA

20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. 21 Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». 22 Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 23 A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. 25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. 26 A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 27 Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 28 Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». 29 Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». 30 Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. 31 Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. 32 A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». 33 To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

J 12, 20-33


„Nadeszła godzina”, mówi Jezus: jest to uroczyste stwierdzenie, które należy połączyć z tymi, które zapowiadały tę godzinę (już na początku Jego publicznej działalności, na weselu w Kanie Galilejskiej, gdy Matka prosiła Go o interwencję w kłopotliwej sytuacji pary młodej pozostającej bez wina, a On powiedział, że Jego „godzina” jeszcze nie nadeszła). Teraz nadeszła godzina, z jej tajemnicą, wielkością, konsekwencjami; godzina, w której zostanie ” wywyższony nad ziemię „; jest tego w pełni świadomy; nie ukrywa swojego ludzkiego cierpienia, ale jednocześnie potwierdza swoją wolę wypełnienia swojej misji do końca. To, że jest świadomy tego, co Go czeka, że może się od tego uchylić, a tego nie czyni, przekracza wszelką ludzką logikę: dotyka wzniosłości miłości, która wyraża się ludzkimi środkami, ale jest tak wielka, że przekracza ich granice. Jezus jest „wywyższony dla wszystkich”, wszystkim oferuje możliwość dotarcia do Niego i w ten sposób urzeczywistnienia własnego życia. On sam wyjaśnił tę drogę za pomocą wymownego przykładu, po którym nastąpiło wyraźne stwierdzenie: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”.

Naucz nas, Jezu, że tylko to ziarno, które jest gotowe obumrzeć, wydaje owoc, staje się darem dla innych, wzbogaca świat o nowe owoce, które są warte życia wiecznego.

Głos pisarza

„Są dwa najważniejsze dni w życiu: dzień, w którym się rodzisz i dzień, w którym rozumiesz, dlaczego”. (Mark Twain)

Komentarz: Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki