Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 maja 2023
Czwartek, VII Tydzień Wielkanocny
SŁOWO DNIA

[Jezus wzniósł oczy ku niebu i modlił się, mówiąc:] 20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak,  jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

J 17, 20-26


Po dzisiejszej Ewangelii wróćmy do lektury 17 rozdziału ewangelisty Jana, w którym przedstawia on kapłańską modlitwę Jezusa. W swojej modlitwie Jezus patrzy w przyszłość: modli się za uczniów wszystkich czasów. To oni będą wierzyć słowom uczniów, w każdym momencie historii ludzkości.

„… aby byli jedno, jak My jesteśmy jedno”: Jezus nalega na budowanie jedności, ponieważ On wie, że Zły działa, aby doprowadzać do podziału. To pragnienie Jezusa, Syna, jest wielkie i stanowczo wyrażone wobec Ojca: Pragnę.

Jego pragnienie jedności nas wspiera, strzeże i broni w walce ze złem.

Jedność, o którą prosi Jezus, nie jest celem samym w sobie, ale zasadniczo zmierza ku misji. Braterska jedność wierzących pozwoli światu poznać, że Jezus jest ostatecznym Posłańcem Boga, który ukochał swoich uczniów tą samą miłością, jaką kocha Go Ojciec, ogromną miłością Boga do każdego człowieka.

Co więcej, jedność i różnorodność nie stoją w sprzeczności. Istotnie, nie chodzi tu o jedność istniejącą pomimo różnorodności ani o różnorodność pomimo jedności. Natomiast jedność i różnorodność w tajemnicy Kościoła są dwoma konstytutywnymi wymiarami komunii. Mówimy o różnorodności charyzmatów, posług, form życia i apostolatu, które razem tworzą jedność Kościoła jako świadectwa dla dzisiejszego świata.

W świecie, w którym podział wydaje się rozwiązaniem wszelkiego rodzaju problemów i trudności, chrześcijanin mówi, że komunia jest możliwa.


Głos Jana Pawła II

„Powszechność Kościoła z jednej strony oznacza najtrwalszą jedność, a z drugiej wielość i zróżnicowanie, które nie przeszkadza jedności, lecz nadaje jej charakter «komunii»”.
(Jan Paweł II, do Kongregacji Nauki Wiary do Biskupów).


Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki