Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
27 stycznia 2023
Piątek, III Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

36 Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.

Hbr 10, 36


Aby wola Boża się spełniła, bardzo ważne jest, aby słuchać Jego, jak to zostało napisane we wtorek w nawiązaniu do 10 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Dziś natomiast św. Paweł podkreśla, że my także musimy być wytrwali, obowiązkowi, stali. To zaproszenie nie jest prerogatywą św. Pawła, powtarzaną kilkakrotnie w jego listach. W Ewangeliach często znajdujemy odniesienie do wytrwałości, nie zapominając, że zesłanie Ducha Świętego dokonało się we wspólnocie trwającej na modlitwie (por. Dz 1, 14). Wszyscy nauczyciele duchowości podkreślają ten aspekt, a my, co robimy? W życiu często jesteśmy uwikłani w tak wiele problemów, zmartwień itp., a jeśli chcemy pełnić wolę Pana, musimy zdecydować się poświęcić czas na słuchanie Go, nie tylko wtedy, gdy tego potrzebujemy lub odczuwamy pragnienie. Potrzebujemy wewnętrznej dyscypliny, która czasami jest zagrożona. Dlatego ważne jest, aby nie żyć wiarą w samotności. Aby nie zmarnować łaski Bożej, musimy ją przeżywać razem z innymi, także, aby wzajemnie się wspierać w wytrwaniu.

Panie, pomóż mi być pokornym, abym mógł wspierać i być wspieranym, aby wytrwać  w modlitwie

Głos papieża Franciszka

Jezus dał przykład nieustannej modlitwy, wytrwale praktykowanej. Nieustanny dialog z Ojcem, w ciszy i skupieniu, jest punktem kulminacyjnym całej Jego misji. Ewangelie mówią nam także o Jego zachętach kierowanych do uczniów, aby modlili się usilnie i bez zmęczenia. Katechizm przywołuje trzy przypowieści zawarte w Ewangelii Łukasza, które podkreślają tę cechę modlitwy Jezusa (por. Katechizm, 2613).
(Audiencja generalna, Biblioteka Pałacu Apostolskiego, środa, 11 listopada 2020)

Komentarz: Claudio Del Brocco
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki