Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
21 kwietnia 2024
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – ROK B

SŁOWO DNIA
12
I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»..

Dz 4, 12


Dziś jest święto Dobrego Pasterza, więc ważne jest, aby żyć przywołanym tu wersetem, który mówi, że Jezus jest jedynym Zbawicielem i przypomina nam, co św. Piotr powiedział do Jezusa w Ewangelii według św. Jana, 6, 68: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Jeśli uznamy, że tylko w Nim jest zbawienie i że On nigdy nas nie opuszcza (por. Mt 18, 20b), ponieważ On jest Pasterzem, który nas zna i oddał za nas swoje życie, to niezwykle ważne jest, aby Go poznać i podążać za Nim (por. J 10, 14). Jak to zrobić?  Czytając Jego Słowo, które zostało nam przekazane przez Kościół, a następnie wyciszając się, aby pozwolić mu wejść do naszych serc. W ten sposób będziemy mieli motywację i odwagę, podtrzymywani przez łaskę, aby wcielać w życie Jego nauczanie i stać się „dobrym pasterzem”.

Panie Jezu, pomóż nam żyć przekonaniem, że tylko w Tobie jest zbawienie.

Głos świętego papieża

„Każdy chrześcijanin, na mocy chrztu, jest powołany do bycia „dobrym pasterzem” w środowisku, w którym żyje….. Również w szkołach, w pracy, w miejscach zabawy i wypoczynku, w szpitalach i wszędzie tam, gdzie ludzie cierpią, niech każdy zawsze stara się być „dobrym pasterzem” na wzór Jezusa”. (Z homilii św. JANA PAWŁA II wygłoszonej 6 maja 1979 r. podczas jego wizyty w rzymskiej parafii św. Antoniego z Padwy)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki