Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
18 lutego 2024
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SŁOWO DNIA

12 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. 13 Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. 14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Mk 1, 12-15


Powołanie uczniów wydaje się wskazywać na głęboki sens pojęcia „Ewangelia”: jest nim zdumiewająca szansa na to, by znów móc chodzić, marzyć, mieć nadzieję, tworzyć. Przede wszystkim zostajemy zauważeni przez kogoś w codziennej zwyczajności. Spojrzenie Jezusa jest spojrzeniem miłości, która pozwala rozpocząć życie na nowo. Zaproszenie do nawrócenia staje się zapowiedzią bliskości Boga, spełnia się w Jezusie, który daje możliwość bliskości poprzez okazane pragnienie dzielenia się z  drogą i misją. Istota Ewangelii polega na współobecności tych elementów relacji między Bogiem a człowiekiem, z których niektóre są dawne, a inne zupełnie nowe.

Panie Jezu, daj nam umiejętność uwolnienia się od wszystkiego, co nie pozwala nam spotkać się z Twoim spojrzeniem i pozwól nam otworzyć przed Tobą naszych serca.

Głos poety

„Dopóki nie spotkamy Boga, dopóki nie spojrzymy na Niego z miłością, Bóg nie będzie naszym Bogiem.” (Maurice Zundel)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki