Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
24 października 2023
Wtorek, XXIX Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

35 Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! 36 A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 37 Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. 38 Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

Łk 12, 35-38


Słowa Jezusa nie zawierają niczego, co byłoby niebezpieczne lub idealistyczne; nie karmią super ego ani nie wspierają idei zasługiwania. Są to słowa mądrości, które zapraszają do przebudzenia się do Rzeczywistości, którą jesteśmy.
Przebudzenie jest jednym z podstawowych słów wszystkich tradycji mądrościowych. Wszystkie te słowa mówią nam, że zapadliśmy w sen ignorancji, wierząc, że jesteśmy tym, czym nie jesteśmy, i odłączając się od tego, czym naprawdę jesteśmy.
W Ewangelii często pojawia się wezwanie do powstania ze snu. Teraz możemy już zrozumieć głęboki sens tych słów: „Pan”, który przychodzi, nie jest kimś obcym, kto przynosi rachunki, aby „zapłacić każdemu według jego uczynków”. Chodzi o naszą głęboką tożsamość, która jest ukryta z powodu naszego zaślepienia.
Jeśli dobrze rozumiemy, „przyjście” nie jest czymś, co wydarzy się w mniej lub bardziej odległej przyszłości, ale ma miejsce już tu i teraz…, gdy tylko otworzymy na nie drzwi. Nasza prawdziwa tożsamość – „Pan” – czeka na szansę, by wyjść na światło i pokazać się w całym swoim pięknie.

Panie Jezu, chcę przeżywać każdy dzień czuwając, aby w Tobie odkrywać moją najgłębszą tożsamość.

Głos papieża Franciszka
„Ewangelia zaleca, abyśmy byli jak słudzy, którzy nigdy nie kładą się spać, dopóki ich pan nie powróci . Ten świat wymaga od nas odpowiedzialności, a my bierzemy ją na siebie całkowicie i z miłością. Jezus chce, aby nasza egzystencja była trudzeniem się, abyśmy nigdy nie tracili czujności, abyśmy przyjmowali z wdzięcznością i zdumieniem każdy nowy dzień, który daje nam Bóg”.
(Audiencja Ojca Świętego Franciszka, 11 października 2017 r.)

Komentarz: s. Yarislet Berrìos FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki