Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
31 stycznia 2023
Wtorek, ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
SŁOWO DNIA

21 Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 22 Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: 23 «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». 24 Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał… 35 Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» 36 Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!». 37 I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 38 Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, 39 wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». 40 I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. 41 Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” 42 Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. 43 Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Mk 5, 21-43


Różnorodne są drogi, które prowadzą nas do Chrystusa. Czasami jest to chęć poznania, innym razem przyjaźni, innym razem rodzina, jeszcze innym razem szokująca rzeczywistość miłości. Ale nie wolno nam zapominać, że czasami do Jezusa dochodzi się również wąską drogą bólu i przygnębienia. Historia opowiedziana w dzisiejszej Ewangelii wydaje się dokładnie opisywać tę tragedię, która leży u jej podstaw: nie ma już nadziei, próbowali wszystkiego, a Jaira dzieli tylko chwila od niezaprzeczalnego wyroku śmierci na jego córkę, i to rzeczywiście nastąpi. Czasami nie należy się dziwić; dopiero gdy nie bardzo wiemy, gdzie uderzyć głową, zaczynamy sobie przypominać, że nad tą głową otwiera się niebo. Jezus nie tylko czyni cuda, ale chce spotkać się z nami w konkrecie naszej egzystencji, zwłaszcza wtedy, gdy ona jawi się nam czymś przeciwnym, sprzecznością, w swoistym braku nadziei. Nikt nie chce przeżywać czasu próby, jednak dzisiejsza Ewangelia objawia nam, że nawet tam Bóg może zrobić sobie miejsce, stając się naszym towarzyszem drogi. Cud polega na tym, że wiemy, że nie jesteśmy sami, w rzeczywistości to samotność, poczucie osamotnienia w życiu boli nas najbardziej i odbiera nam wszelką nadzieję. To zapowiedź zmartwychwstania, gdy w obliczu naszych sytuacji umierania ktoś stanie obok nas, pochyli się w naszą stronę i powie: „Wstań!”

Boże, Ty powołałeś prezbitera, św. Jana Bosko, na ojca i nauczyciela młodzieży, daj także nam ten sam ogień miłości, w służbie na Twoją chwałę i zbawienie naszych braci,.

Głos świętego

„Kochajcie to, co kochają młodzi, aby oni kochali to, co wy kochacie. Niech młodzi ludzie nie tylko będą kochani, ale niech oni sami wiedzą, że są kochani”. (Ks. Bosko)

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki