Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
28 stycznia 2024
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B

SŁOWO DNIA

21 Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 22 Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 23 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 24 «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». 25 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». 26 Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 27 A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». 28 I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

MK 1, 21-28


Autorytet, jakim cieszy się Jezus, gdy naucza tłumy, nie wynika z jego siły przekonywania, wyszukanych słów czy mocy, z jaką je wypowiada, ale po prostu z osobistego odbioru, który jest udziałem słuchaczy. W rzeczywistości wszyscy potrafimy poznać, czy to, co słyszymy, jest szczere, czy też jest to tylko gadanie dla retoryki lub dlatego, że ktoś nauczył się tego na pamięć. Jezus nie powtarza mechanicznie idei wykutych na pamięć, ale głosi prawdę, która objawia się w całej Jego osobie, w Jego głosie, w Jego oczach, w całym Jego ciele. Ten, kto ma autorytet, sam jest świadectwem swoich własnych słów; sprawia, że ludzie pojmują znaczenie jego słów, zanim jeszcze je zrozumieją. Jezus miał właśnie taki wpływ na ludzi. Konfrontacja z Prawdą usuwa zamaskowane zło, które czai się w naszych sercach. Nie bójmy się jednak, że gdy spotkamy się z prawdą, to wyjdzie na jaw wszystko, co w nas nie jest prawdą. W przeciwieństwie do nas, Jezus nigdy nie godzi się ze złem, a kiedy Jego Słowo wkracza w nasze życie, nie możemy już iść na kompromis z taką logiką. Wszyscy musimy pozwolić się egzorcyzmować z naszej światowości.

Głos teologa

„Wiara, która sprowadza się do słów, jest chora: demon rozpoznaje w Jezusie świętego Boga, ale nie trzyma się Jego ewangelii. Oto trzy konkretne i wymierne zagrożenia dla nas, uczniów: wyznawanie wiary w Boga, który nie ma nic wspólnego z naszym życiem, w Boga przeciwnika lub w Boga, którego można rozpoznać tylko w słowach”.
(Paolo Curtaz)

Komentarz: Maurizio Lollobrigida SDB

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki