Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
16 listopada 2022
Środa – 33Tydzień zwykły – Rok C
SŁOWO DNIA

11 Gdy słuchali tych rzeczy, Jezus dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. 12 Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. 13 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: „Zarabiajcie nimi, aż wrócę”. 14 Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”. 15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. 16 Stawił się więc pierwszy i rzekł: „Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min”. 17 Odpowiedział mu: „Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!” 18 Także drugi przyszedł i rzekł: „Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. 19 Temu też powiedział: „I ty miej władzę nad pięciu miastami!” 20 Następny przyszedł i rzekł: „Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. 21 Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał”. 22 Odpowiedział mu: „Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. 23 Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. 24 Do obecnych zaś rzekł: „Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”. 25 Odpowiedzieli mu: „Panie, ma już dziesięć min”. 26 „Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. 27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”. 28 Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.

Łk 19, 11-28


Przypowieść Łukasza o minach jest przypowieścią dotyczącą sądu ostatecznego. Dzięki niej Jezus pomaga nam zrozumieć, że do Jego królewskiej intronizacji musi upłynąć dużo czasu. W obecnych czasach – pomimo wszystko jest to czas Zbawienia – ważne jest, aby otrzymane dary przynosiły owoce.

Pan powierza nam swoje bogactwa: skarb życia, miłości i dóbr ziemskich. Ten, kto je ukrywa lub marnuje, jest bogaty w oczach ludzi, ale ubogi w oczach Bożych.

Poświęcanie całego życia na służbę innym sprawia, że miny przynoszą owoce. Owocuje i przynosi zysk tylko to, co się daje. Tylko w ten sposób można zrozumieć ostateczny paradoks przypowieści: „Kto ma, będzie mu dodane; z drugiej strony tym, którzy nie mają, zostanie odebrane nawet to, co mają”.

Tylko wtedy, gdy własne serce pozostaje otwarte na tajemnice Boga i innych, dostępne są niezbędne predyspozycje, aby otrzymać wolną i przemieniającą miłość, którą ofiarowuje nam sam Bóg.

W chwili mojej kontemplacyjnej przerwy przemyślę moje życie i zweryfikuję przestrzeń darmowości daru, jaka jest w nim zawarta.

Panie wybaw mnie od życia skoncentrowanego na moim ego; daj mi serce zdolne kochać tak, jak Twoje.

Głos świętego

Nie chodzi o to, co robimy, ale ile miłości w to wkładamy. Nie chodzi o to, co dajemy, ale o to, ile miłości wkładamy w dawanie.

(Matka Teresa z Kalkuty)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Obraz: pixabay.com

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki