Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 listopada 2022
Piątek – 34. Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

4 I ujrzałem trony – a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia – i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.

Ap 20, 4a


W tym fragmencie spotykamy dwie kategorie ludzi: dusze ściętych i tych, którzy nie wzięli na czoło ani na rękę znamienia bestii. Ściętymi jesteśmy my wtedy, gdy nie kierujemy się własnym umysłem (pełnymi egoizmu, pychy itp.), ale staramy się upodobnić do Jezusa i wprowadzać w czyn to, co jest napisane w Ewangelii Łukasza 11, 28: „Błogosławieni raczej są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je!”. Znaczenie „Słowa Bożego” zostało potwierdzone, jak wspomnieliśmy w poniedziałek 21 listopada.

Osobami które nie mają znamienia bestii na czole i na ręce jesteśmy my, gdy nie myślimy (znak na czole) i nie postępujemy (znak na ręce) zgodnie z Bożą logiką. Paweł w Liście do Galatów 5, 19-21a podaje oświecające zdanie: „Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne”. Jak nie przyjąć zaproszenia św. Pawła z Listu do Galatów 5,16, aby postępować według Ducha, aby doświadczyć Jego owoców (Galatów 5, 22:  „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”) i dawać „świadectwo o Jezusie i Słowie Bożym”.


Panie, pomóż mi porzucić moje rozumowanie, często wypaczone, i wprowadzić w życie Twoją naukę

Słowo papieża Franciszka

„W chwili, gdy Go przyjmujemy i gościmy w naszych sercach, Duch Święty zaczyna natychmiast uwrażliwiać nas na Jego głos i kierować naszymi myślami, uczuciami i intencjami według serca Boga. Jednocześnie prowadzi nas, abyśmy coraz bardziej zwracali nasze wewnętrzne spojrzenie ku Jezusowi, wzorowi naszego sposobu działania i odnoszenia się do Boga Ojca i do naszych braci i sióstr”.

(Audiencja ogólna – środa, 7 maja 2014 r.)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki