Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 października 2022

SŁOWO DNIA

18 Mówił więc: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? 19 Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach». 20 I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? 21 Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Łk 13,18-21


Królestwo Boże to temat dwóch małych przypowieści, o ziarnku gorczycy i zakwasie w mące; mała rzeczywistość, ukryta, krucha, ale obdarzoną niezwykłą żywotnością i płodnością. Kusi nas jednak, by spojrzeć na to światowym okiem, dając się przekonać uwodzicielskim statystykom, ciężarowi liczb. Jezus informuje nas, że projekt Królestwa posuwa się do przodu, rośnie, dojrzewa, nawet jeśli nie dbamy o to, bo świat już został zbawiony, nie musimy zbawiać go my. Jest zbawiony, chociaż o tym nie wie. To On włożył ziarno i kwas. Do nas należy zadanie bycie Jego współpracownikami, nie utrudniając zbytnio Jego dzieła.

Panie, uczyń nas coraz bardziej świadomymi rzeczywistości Królestwa, które zapowiedziałeś i zapoczątkowałeś. Otwórz nam oczy, aby dostrzec znaki Jego obecności i dojrzewania nawet pośród tego wszystkiego, co pozornie sprawia, że boimy się Jego nieobecności i Jego celu. Niech się tak stanie!

Głos Papieża

„Z tych dwóch przypowieści czerpiemy ważną naukę: Królestwo Boże wymaga naszej współpracy, ale jest przede wszystkim inicjatywą i darem Pana. Nasza słaba praca, pozornie mała w obliczu złożoności problemów świata, jeśli jest połączona z Bożą, nie boi się trudności”.

(Franciszek, Anioł Pański, 14 czerwca 2015)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki