Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
7 marca 2024
Czwartek, III Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

14 Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. 15 Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». 16 Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. 17 On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. 18 Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. 19 Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. 20 A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. 21 Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. 22 Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. 23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Łk 11, 14-23


Jezus wypędził niemego demona, co wzbudziło podziw wśród ludzi, ale niektórzy wątpili, ponieważ wierzyli, że działał mocą Belzebuba, inni prosili o znak z nieba, tak jakby uwolnienie osoby od demona i przywrócenie jej głosu nie było już wystarczającym znakiem.  W moim życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym czasami pojawiają się nieme demony; są to sytuacje, które uniemożliwiają mi mówienie i zamykają mnie w absolutnej ciszy, zamykając wszelkie drogi do dialogu. Ból, smutek, udręka mogą uniemożliwić mi mówienie i potrzebuję Jezusa, aby mnie uwolnił, aby przywrócił mi głos. „Królestwo podzielone” – stawiając czoła tym, którzy atakują, sam Jezus daje odpowiedź: „królestwo nie może być podzielone, ponieważ popadnie w ruinę”. Zło nie może się przeciwstawić złu. Wypędzenie diabła jest znakiem, że nadeszło królestwo Boże, ponieważ Jezus wypędza demony palcem Bożym. Jest to zaproszenie do zajęcia stanowiska wobec Jezusa, bycia z Nim lub przeciwko Niemu. Jego obecność nie pozostawia nikogo obojętnym. Obecność zła dzieli, królestwo Boże tworzy jedność, komunię. Zastanawiam się, ile razy to ja jestem przyczyną podziałów, być może nie chcąc pozwolić złu zawładnąć moim sercem.

Panie Jezu, wierzę, że wypędzasz zło palcem Bożym, to znak nadejścia Twojego królestwa.  Wybaw mnie od wszystkich demonów, które noszę w sobie i pozwól mi głosić swoim życiem i słowem, że zawsze jestem po Twojej stronie.

Głos Papieża

Walka z grzechem osobistym i „strukturami zła

„Nowy Testament mocno podkreśla władzę Jezusa nad demonami, które wypędza On „palcem Bożym” (Łk 11, 20). W perspektywie ewangelicznej uwolnienie opętanego (por. Mk 5, 1-20) nabiera szerszego znaczenia niż zwykłe uzdrowienie fizyczne, ponieważ zło fizyczne jest związane ze złem wewnętrznym. Choroba, z której Jezus uwalnia, jest przede wszystkim chorobą grzechu. Sam Jezus wyjaśnia to przy okazji uzdrowienia paralityka: „Abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, nakazuję ci – powiedział do paralityka – wstań, weź swoje łoże i idź do domu” (Mk 2, 10-11). Jeszcze przed uzdrowieniami Jezus pokonał grzech, przezwyciężając „pokusy”, które diabeł przedstawił Mu podczas czasu spędzonego na pustyni po chrzcie, który otrzymał od Jana (por. Mk 1, 12-13; Mt 4, 1-11; Łk 4, 1-13). Aby zwalczyć grzech, który czai się w nas i wokół nas, musimy podążać śladami Jezusa i nauczyć się smaku „tak”, które On nieustannie wypowiadał wobec planu miłości Ojca. To „tak” wymaga całego naszego zaangażowania, ale nie moglibyśmy go wypowiedzieć bez pomocy łaski, którą sam Jezus uzyskał dla nas przez swoje odkupieńcze dzieło”. (Audiencja generalna Jana Pawła II, środa, 25 sierpnia 1999)

Komentarz: s. Teresita Verhelst Solano fma

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki