Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
28 października 2022

SŁOWO DNIA

12 W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. 13 Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: 14 Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; 15 Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; 16 Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. 17 Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; 18 przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. 19 A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Łk 6, 12-19


Szymon i Juda, których wspomnienie liturgiczne dzisiaj obchodzimy, to tylko dwa imiona na liście Dwunastu. Jedyne, co o nich wiemy, to to, że są częścią grupy zebranej przez Jezusa po nocy spędzonej na modlitwie, charakteryzującej się naprawdę zaskakującą różnorodnością. Nikt z nas nie byłby w stanie zebrać tak różnych ludzi: intelektualistów jak Jan, z rybakami jak Piotr; jawnych grzeszników jak Mateusz z bogobojnymi jak Bartłomiej, konserwatystów jak Jakub z niedoszłymi terrorystami jak Szymon zwany gorliwy.

Kościół jest domem, w którym różnice każdego z członków nie są przeszkodą w życiu wspólnym i chodzeniu razem, ale bogactwem, które jeszcze bardziej się uwypukla, jak w harmonijnej polifonii, pięknem współżycia w różnorodności.


Panie Jezu, przez wstawiennictwo świętych apostołów Szymona i Judy wspieraj synodalną drogę naszych wspólnot chrześcijańskich i całego Kościoła, aby była ona konkretnym świadectwem działania Twojego Ducha w historii.
Niech się tak stanie!

Słowo świętego biskupa

Rodzaj ludzki, Panie, jest powołany, by żyć na ziemi tym, czym żyją trzy Osoby Boskie w niebie: współżyciem w różnorodności. W niebie wiele osób, w komunii, kładzie wszystko na stole boskości, tak że między Nimi pozostaje osobista tożsamość każdego z Nich, czyli odpowiednio bycie Ojcem, bycie Synem, bycie Duchem Świętym. Na ziemi ludzie są wezwani do życia zgodnie z tym trynitarnym archetypem: czyli do złożenia wszystkiego, w komunii, na stole całej ludzkości, zachowując dla siebie tylko to, co jest częścią właściwą dla każdego, czyli jego osobistą tożsamość.

(ks. Tonino Bello)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki