Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 marca 2023
Czwartek, IV Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do Żydów: 31 Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. 32 Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy. 33 Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. 34 Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. 35 On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. 36 Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. 37 Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; 38 nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. 39 Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. 40 A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. 41 Nie odbieram chwały od ludzi, 42 ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. 43 Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. 44 Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? 45 Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. 46 Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. 47 Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»

J 5, 31-47


Dyskurs Jezusa kontynuowany jest w rozdziale 5 Ewangelii według św. Jana. W tym fragmencie Jezus mówi o tych, którzy świadczą na Jego korzyść. Pierwszym świadkiem jest Jan Chrzciciel, ten, który zaczął rzucać światło na tożsamość Jezusa. Jednakże, chociaż świadectwo Jana jest bardzo ważne, Jezus nie jest od niego zależny. On ma świadka, który świadczy na Jego korzyść, który jest większy niż świadectwo Jana, a mianowicie dzieła, których Ojciec dokonuje przez Niego. Świadectwo od innych lub do innych jest przekazywaniem prawdy, która jest wzbogacana krok po kroku. Jeśli świadectwo jest prawdziwe i podyktowane miłością, rodzi wolność i życie. Jeśli świadectwo jest fałszywe, powoduje niewolę i śmierć serca. Dlatego właśnie od świadectwa, a raczej od jakości świadectwa, zależy egzystencja człowieka, nasze istnienie.

Ten fragment stawia każdego z osobna przed jego własną odpowiedzialnością. We wszystkim, czym jesteśmy i co robimy, możemy dawać świadectwo Prawdzie, którą jest Jezus. Nie wystarczy otworzyć Biblię, trzeba otworzyć serce. Czasami słuchamy rzeczy tak długo, jak jest to dla nas wygodne: jeśli chodzi o zaangażowanie się, działanie zgodnie z tym, co usłyszeliśmy, wycofujemy się: „A wy tylko przez chwilę chcieliście się radować w Jego świetle”. (J 5, 35) Nie wystarczy gorliwie czytać Słowo, trzeba je przyswoić, dać się kształtować jego mocy i pięknu oraz dawać o nim świadectwo w życiu codziennym. Musimy nauczyć się słuchać tego, co Bóg chce nam powiedzieć przez naszych braci.

Dzisiaj, w przerwie kontemplacyjnej, poświęcę czas na zadanie sobie pytania: co mówi o mnie mój sposób działania? Czy daje świadectwo Prawdzie?

Głos papieża Franciszka

„Każde środowisko, nawet najbardziej odległe i niepraktykujące, może stać się miejscem, w którym talenty mogą zaowocować. Nie ma sytuacji ani miejsc wykluczonych z chrześcijańskiej obecności i świadectwa. Świadectwo, którego żąda od nas Jezus, nie jest zamknięte, jest otwarte, zależy od nas”.
(Przemówienie wygłoszone przez Papieża podczas modlitwy Anioł Pański na Placu św. Piotra, 16.11.2014)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Barkowska FMA


Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki