Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
6 marca 2023
Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Łk 6, 36


Werset 6, 36 jest centralnym wersetem całej Ewangelii Łukasza i w tym wersecie Jezus ukazuje nam źródło swojej bezinteresowności i to, że jest Synem Bożym.

Znajdujemy tu odwieczne, głębokie „pragnienie” człowieka, by „stać się jak Bóg” ( Rdz 3, 5), ale ważne jest, aby zadać sobie pytanie: „ale jaki jest Bóg?” Bóg z pewnością jest, jest Inny, jest Święty, jak przypomina nam Księga Kapłańska: „Bądźcie świętymi, bo Ja, Pan, Bóg wasz, jestem święty” (Kpł 19, 2). O świętości Boga, o jej specyfice mówi nam ten werset z Łukasza: Bóg jest miłosierdziem, co więcej: Bóg jest Bogiem, ponieważ jest miłosierdziem! W języku hebrajskim „miłosierdzie” tłumaczy się jako 'raḥamim’, 'matczyne łono’. Dlatego istotą Boga Ojca są wnętrzności, ta wewnętrzna, macierzyńska miłość, która z konieczności przyjmuje, która nie osądza, nie potępia. Jest początkiem życia, w którym nędza zostaje odkupiona przez nieskończenie większą, darmową miłość. Boga można zrozumieć, zaczynając od tego momentu, a Jego doskonałość pokrywa się z Jego miłosierdziem.

Niech na naszej drodze Pan pomoże nam uświadomić sobie, że dzięki Jezusowi mamy takiego Ojca!


O Duchu Boży, daj nam świadomość, że jesteśmy Synami w Jezusie! Daj nam stać się tym, czym jesteśmy: dziećmi podobnymi do takiego Ojca z „wnętrznościami miłosierdzia”. Uczyń nas na ten obraz – braćmi w Miłosierdziu.


Głos Papieża Franciszka

Miłosierdzie w rzeczywistości jest par excellence imieniem Boga, które wyraża Jego naturę nie jako okazjonalne uczucie, ale jako siłę obecną we wszystkim, co On czyni. Są to siła i czułość razem. Dlatego możemy powiedzieć ze zdumieniem i wdzięcznością, że miłosierdzie Boże ma w sobie zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa (por. Iz 49, 15), ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki, zawsze pragnąc dać nam nowe życie w Duchu Świętym.
(ORĘDZIE NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2022)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki