Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
2 listopada 2022

SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do tłumów. 37 Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, 38 ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. 39 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40 To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

J 6, 37-40


Dzisiaj, w dniu, w którym wspominamy naszych zmarłych, Ewangelia otwiera przed nami horyzonty nadziei. Jezus nas nie opuszcza, robi wszystko, co w Jego mocy, aby nas nie stracić, ponieważ Ojciec prosił Go, aby „przyprowadził wszystkich do domu”. Taka jest Wola Boża: pozwolić każdemu wejść do Jego wiernej i wiecznej Miłości i stamtąd nigdy nie wyjść. To jest zasada Zmartwychwstania! W tej wiernej i wiecznej Miłości spotykamy naszych bliskich, w tej Miłości już dzielimy życie, które nigdy się nie kończy, już teraz dzielimy Raj.

Jezu udziel nam łaski „wejścia w Wolę Ojca”: zobaczenia Ciebie i uwierzenia w Ciebie, życia w Twojej Miłości!

Głos Papieża Franciszka

„Nadzieja jest darem darmo danym, na który my nigdy nie zasłużymy: jest dana, jest podarowana. To łaska. […] Pan potwierdza tę nadzieję, która nie zawodzi: „Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do Mnie” ( J 6, 37). To jest cel nadziei: iść do Jezusa, a „tego, który do Mnie przychodzi, nie wyrzucę, bo z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał” ( J 6, 37-38). Pan, który nas przyjmuje tam, gdzie On jest kotwicą. Życie w nadziei jest takim życiem: trzymaj się, bądź silny, z liną w ręku, wiedząc, że kotwica jest w górze. I ta kotwica nie zawodzi, nie zawodzi!”
(Homilia, kościół Papieskiego Kolegium Krzyżackiego Santa Maria in Camposanto, 2 listopada 2020)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki