Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
20 stycznia 2023
Piątek, II Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

13 Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. 14 I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, 15 i by mieli władzę wypędzać złe duchy. 16 Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; 17 dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; 18 dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego 19 i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Mk 3, 13-19


„…przywołał do siebie tych, których sam chciał”. Przywołał tych, których On chciał. To prawie naturalne zadać sobie pytanie: dlaczego tylko dwunastu? a inni? Liczba dwanaście reprezentuje dwunastu patriarchów, dwanaście pokoleń Izraela, czyli cały naród. Tych dwunastu reprezentuje nas wszystkich. Wyrażenie Ci, których chciał, wskazuje na tych, których kocha. A Jezus kocha wszystkich i w tych dwunastu powołuje wszystkich. Jak w dwunastu patriarchach Izraela są wszyscy ludzie, którzy przyjdą później, tak jak w Ojcu są wszystkie Jego dzieci, które przyjdą później, tak tych dwunastu reprezentuje każdego z nas, powołanych, ponieważ jesteśmy kochani. Każdy może wtedy rozpoznać siebie w dwunastu powołanych apostołach. A wśród nich mamy najrozmaitszych ludzi, nawet zdrajcę!

Powołani, by być z Nim i głosić. A co sprawia, że bycie razem jest możliwe? Fakt, że Jezus tam jest, że oni są obok Jezusa i należą do Jezusa: powołał ich do siebie, można w istocie przetłumaczyć to jako „uczynił ich swoimi”.

Bycie blisko i przebywanie z Jezusem jest warunkiem żywego braterstwa i misji. Uczniowie nie zawsze rozumieją, co się dzieje, tak jak my; doświadczają tego absolutnego oszołomienia, czując się blisko i bardzo daleko, jednak nadal są z Mistrzem, rozumiejąc, że nie mogą niczego głosić, jeśli nie są blisko Niego, w przeciwnym razie ryzykują głoszeniem samych siebie.

Pamiętajmy: wszyscy jesteśmy powołani, ponieważ wszyscy jesteśmy kochani.

Panie, przypomnij mi o prawdziwości Twoich Słów: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić!”


Głos papieża Benedykta XVI

„Podkreślenie wewnętrznego związku między Eucharystią a misją pozwala nam również na nowo odkryć ostateczną treść naszego przepowiadania. Im żywsza będzie miłość do Eucharystii w sercu ludu chrześcijańskiego, tym jaśniejsze będzie zadanie misji: nieść Chrystusa. Nie tylko idea czy etyka przez niego inspirowana, ale dar Jego własnej osoby.”
(Sacramentum Caritatis)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki