Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
13 grudnia 2023
Środa, II Tydzień Adwentu

SŁOWO DNIA

28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

Mt 11, 28-30


Jezus ponownie nas zaskakuje. Dziś zaprasza nas do działania, abyśmy nie utknęli w sytuacji, w której się teraz znajdujemy, ale byśmy szli ku Niemu, zwłaszcza jeśli bliskie jest nam doświadczenie ucisku. Pan ukazuje nam obraz jarzma, które opisuje jako słodkie, lekkie i orzeźwiające. Jak on może to powiedzieć? Może robi to, bo sam jako pierwszy doświadczył tego i dziś zaprasza, byśmy mogli się od Niego uczyć. Zmęczenie duchowe i fizyczne nie jest ostatecznym stanem dziecka Bożego; otrzymuje on dar kontynuowania wędrówki i nawet tam, gdzie wszystko wydaje się nieodwracalnie zakończone, istnieje doświadczenie zmartwychwstania, bycia podniesionym. Dzisiejsze Słowo zaprasza nas, by przyjąć ten darmowy dar Boży z łagodnością, wdzięcznością i cichością. Obiektywny ciężar ucisku, niesprawiedliwości jest drogi Bogu, On już działa, jeszcze przed nami. W Nim można znaleźć wiernego towarzysza, cennego przyjaciela. Kogoś, kto nie poddaje się przy pierwszej trudności. Kogoś, kto pomaga lepiej dostrzec konsekwencję ucisku, abyśmy mogli spojrzeć na niego nowym spojrzeniem i odkryć, że On jest obok nas ze słodyczą swojej obecności.

Panie, zapraszasz mnie, abym wybrał Cię na mojego Towarzysza w niesieniu w jarzma; daj mi radość z przyjęcia go.

Głos biskupa
“Bóg jest obecny w sercu każdego z nas, jeśli nie jako obecność, to przynajmniej jako tęsknota.”  
(Don Tonino Bello)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki