Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 czerwca 2023
XII NIEDZIELA ZWYKŁA- Rok A
SŁOWO DNIA

«Jezus powiedział do swoich apostołów: 26 Nie bójcie się tych ludzi! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 32  Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Mt 10, 26-33


Dzisiejsze przesłanie jest jasne: prorocze świadectwo i prześladowanie są nierozłącznymi rzeczywistościami. Jezus powierza misję apostolską Dwunastu: być jej wiernym to być prześladowanym, a co ich zachęca: „Nie bójcie się ludzi”. Prześladowcy będą mogli zabić ciało, nigdy duszę. Kto rozpoznaje Jezusa nawet w prześladowaniach, ten będzie zbawiony; sam Pan przyzna się do niego przed Ojcem. Prześladowany uczeń, nawet jeśli umrze, ma po swojej stronie świadectwo Jezusa, które staje się zbawieniem. Wydaje się, że Słowo zawiera pewne hasło: „Strzeżcie ciała, pielęgnujcie duszę!” Z drugiej strony często dominuje w naszych czasach strach, dlatego konieczne jest, abyśmy jako Jego uczniowie żyli nadzieją Zmartwychwstałego, ożywieni Duchem, karmieni chlebem życia i Słowem, tylko w ten sposób, głosząc to co odkryliśmy w intymności naszych serc, ktoś poczuje w sobie Jego obecność, która będzie w nim rozbrzmiewała z całą siłą i prawdą.

Daj nam, Panie, pewność, że Jesteś naszą twierdzą, gdy jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o doświadczaniu Twojej miłości w naszym życiu.

Głos polityka

„Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest śmiertelna; liczy się odwaga, by kontynuować”. 
(Winston Churchill)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki