Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
11 stycznia 2023
Środa, I Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

29 «Jezus zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 30 Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 31 On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. 32 Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; 33 i całe miasto było zebrane u drzwi. 34 Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. 35 Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 36 Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami, 37 a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». 38 Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem». 39 I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Mk 1,29-39


Dlaczego idziemy za Jezusem? Co skłania nas do szukania Go? Dlaczego się modlimy? Zbyt często nasza motywacja jest niedojrzała i na te pytania odpowiadamy: „bo Jezus nadaje sens mojemu życiu”. Jest to szlachetna odpowiedź, ale wciąż nie do końca wolna, albo: „modlę się, bo wtedy czuję się dobrze, daje mi ona wielki pokój” i tym podobne. Zbyt często mylimy dar z dawcą, a kiedy pocieszenie nie przychodzi, a nasza zbyt ludzka prośba nie zostaje spełniona, robi się zwarcie, rusztowanie wiary, które zbudowaliśmy, rozpada się, a wraz z nim budynek. Po uzdrowieniu Jezus ucieka i szuka schronienia w ciszy nocy, przed obliczem Ojca; tam prowadzi swoich uczniów, tam chce, żeby Go szukali, chce, żeby tam znaleźli prawdziwe uzdrowienie i odnowę życia.

Panie, natchnij w swojej ojcowskiej dobroci myśli i zamiary Twojego modlącego się ludu, aby zobaczył, co ma czynić i miał siłę, by wypełnić to, co zobaczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. (Kolekta z dnia)


Głos papieża Franciszka

Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego oczyma: jest uczestnictwem w Jego sposobie widzenia.

Komentarz: ks. Fabrizio Meloni
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki