Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
9 grudnia 2022
Piątek, II tydzień Adwentu
SŁOWO DNIA

16 Inni zaś, chcąc wystawić Jezusa na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. 17 On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. 18 Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. 19 Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.

Mt 11,16-19


„Ale do kogo mam porównać to pokolenie? Przypomina ono dzieci siedzące na placach, które krzyczą do swoich rówieśników”. Po raz kolejny Nauczyciel swoją przekonującą logiką rzuca wyzwanie tłumowi. Czego ludzie chcą? Przyszedł Jan Chrzciciel, surowo równając ścieżki przed Mesjaszem, a nazwali go opętanym. Przyszedł On, Mesjasz, jadł z celnikami, a oni nazwali Go żarłokiem i pijakiem. Pomimo oczywistych znaków Tego, który ma przyjść, aby zaprowadzić sprawiedliwość i pokój, naród izraelski wydaje się nie być w stanie odczytać historii o niezwykłym wydarzeniu Boga, który przychodzi do swoich i wywraca porządek życia tych wszystkich, którzy nie pasjonują się niczym i nie są w stanie żyć oczekiwaniem na Chrystusa.

Minęły dwa tysiąclecia, odkąd ewangelista Mateusz skupił się na postawie ludzi, wśród których żył Jezus, ale apatia, beztroska ludzi tamtych czasów powtarza się w naszych czasach. Ileż razy, w obliczu kolejnych dni naszego życia, zamiast dziękować Bogu za dary, które nam daje, nie potrafimy robić nic innego, jak tylko narzekać, nie dostrzegamy niczego poza tym, czego nam brakuje. Oczekiwanie, które powinno być pełne nadziei i wdzięczności, wypełniamy powtarzaniem banalnych gestów, nie rozpoznając „melodii”, którą Bóg gra dla nas przez swoich posłańców oraz przez swoje dary troski i miłości.

W dzisiejszej modlitwie powtórzę kilka razy moje dziękczynienie Jezusowi za wszystkie dary, którymi mnie obdarza każdego dnia. Będę prosił Ducha, abym zrozumiał i zaakceptował nawet te sytuacje cierpienia, które często są tajemniczymi drogami, które mogą mnie zbliżyć do Boga, do Jego planu miłości względem mnie.

Głos młodego teologa i pisarza

„Byłoby interesujące, gdybyśmy mieli odwagę przeanalizować nasze żale i obmowy. A co by było, gdyby to nazwać świadectwem, bo żeby się nie angażować, wmawiamy sobie, że wszystko przed nami nie było dobre? Czy nie jest prawdą, że ci, którzy zawsze narzekają lub zawsze, a przede wszystkim – osądzają, mają w sobie nierozwiązany problem, który skłania ich do mówienia i do robienia tych rzeczy.” 
(Ludwik Maria Epicoco)

Komentarz: s. Graziella Curti FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org   info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki