Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
31 grudnia 2022
VII dzień w oktawie Bożego Narodzenia
SŁOWO DNIA

9 Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
10 Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
11 Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego –
13 którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.

J 1, 9-13


Jezus „jest prawdziwym światłem”, mówi Jan w Prologu, „które przyszło na świat, aby oświecić każdego człowieka”. Przymiotnik „prawdziwy” przypisywany pojęciu „światła” kontrastuje nie tylko z pojęciem „ciemność”, który człowiek wydaje się preferować, ale także z faktem, że na świecie istnieją „fałszywe” i „nieprawdziwe” światła. Światła, które rozświetlają kilka chwil, takie jak te, które rozświetlają ulice w czasie świąt Bożego Narodzenia, sprawiając wrażenie, że odsuwają problemy tak długo, jak długo świecą, ale przedstawiają też trudną rzeczywistość, od której chciałoby się  jak najszybciej uciec, gdy zgasną. Światła, które dają światu złudne nadzieje, aby zamaskować pragnienie władzy tych, którzy zarządzają dobrem wspólnym, nie słuchając wołania ubogich i tych, którzy naprawdę pragną pokoju.

Są światła, które wyglądają jak światła, ale są po prostu samą ciemnością!

Panie, który jesteś prawdziwym Światłem, napełnij nasze serca swoim światłem, aby nasz czas wypełnił się nadzieją, wiarą, radością i pokojem! Niech tak będzie.

Głos świadka

„O Gwiazdo wschodząca, blasku wiecznej światłości, Słońce sprawiedliwości: przyjdź, oświeć tych, którzy tkwią w ciemności i cieniu śmierci”. Czyniąc to wezwanie swoim, prosimy Pana, aby przyspieszył swoje chwalebne przyjście pośród nas, pośród wszystkich cierpiących, ponieważ tylko w Nim mogą znaleźć spełnienie, autentyczne pragnienia ludzkiego serca.”

(BENEDYKT XVI, Przemówienie, 23 grudnia 2005)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki