Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 kwietnia 2023
Środa, III Tydzień Okresu Wielkanocnego

SŁOWO DNIA

35 Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 36 Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. 37 Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, 38 ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. 39 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40 To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

J 6, 35-40


Zaufanie zawsze wzrusza. Zaufanie komuś jest gestem, który dotyka najgłębszej i najprawdziwszej części naszego człowieczeństwa. Całe nasze życie jest wyzwaniem, aby stać się niezależnym, z drugiej strony autonomia i osobista odpowiedzialność są niezwykle ważne. Potem przychodzi zaufanie płynące ze świadomości, że sami sobie nie wystarczymy. Jezus przedstawia siebie jako miejsce spotkania podwójnej ufności. Z jednej strony nasza: „każdego, kto do Mnie przyjdzie, precz nie odrzucę”. Bez silnej miłości nasze codzienne życie nie ma sensu. Z drugiej strony Jezus jest miejscem zaufania Ojca: „aby nic nie utracić z tego, co On mi dał”. Zostaliśmy powierzeni Jego rękom zdolnym do rozbudzenia, wychowania, pieszczenia, cierpienia, błogosławienia. Wiara jest skierowana ku Jezusowi, ale pamiętajmy, że On także nieustannie zawierza nas Bogu.

Naucz nas całkowitego i wszechogarniającego zaufania do Ciebie, Który nigdy nie zawodzisz naszego serca.


Głos pisarza

„Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy możesz komuś zaufać, jest zaufać mu”.

(Ernest Hemingway)


Komentarz: s. Emilia Di Massimo

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki