Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
20 marca 2023
ŚWIĘTEGO JÓZEFA OBLUBIEŃCA N. M. P – UROCZYSTOŚĆ
SŁOWO DNIA

16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. 18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Mt 1, 16.18-21.24


Powiedzenie ojców pustyni mówi, że cisza jest pielgrzymką. Droga do prawdy jest drogą cichą, ponieważ w poszukiwaniu Boga wyraża ona sacrum, odsłania głęboką tajemnicę, z którą się styka. Takie powiedzenie można z powodzeniem odnieść do świętego Józefa, męża Maryi i ziemskiego ojca Jezusa, którego święto obchodzimy dzisiaj.

Także Józef, podobnie jak Maryja, miał swoje zwiastowanie, ale ta zapowiedź zawsze pozostawała owiana milczeniem. Ani jednego słowa, ani nawet „Oto jestem” – w odpowiedzi na wezwanie. U Józefa słowa ustępują miejsca gestom ochrony, wsparcia, przywiązania. Milczenie Józefa nie jest puste, jest pełne obecności Boga. Trzeba milczeć, aby mieć coś do powiedzenia, ponieważ słowo pochodzi z milczącego słuchania; w istocie to cisza rodzi Słowo.

Józef jest prawdziwie wiernym i mądrym sługą, który w milczeniu słucha Słowa i wprowadza je w czyn. Przyjmuje tajemnicę, która dokonuje się w jego żonie Maryi i pozostaje jej wierny. Z radością przyjmuje narodzone z Niej dziecko; chroni i pomaga obojgu w trudach podróży pełnej niewiadomych. Józef, sługa dobry i wierny, uczy nas drogi pokornego wypełniania woli Bożej poprzez konkretne gesty.

Jezu, naucz mnie strzec milczenia, aby słuchać Twojego Słowa i jak Józef wprowadzać je w codzienne życie.


Głos papieża Franciszka

„W jaki sposób Józef sprawuje tę opiekę? Z dyskrecją, z pokorą, w milczeniu, ale ze stałą obecnością i całkowitą wiernością, nawet jeśli nie rozumie.

Jak Józef przeżywa swoje powołanie jako opiekuna Maryi, Jezusa, Kościoła? W nieustannym skupieniu się na Bogu, otwarty na Jego znaki, dyspozycyjny wobec Jego planu, a nie swojego.  Józef jest „opiekunem”, bo umie słuchać Boga, pozwala kierować się Jego wolą i właśnie dlatego jest jeszcze bardziej wrażliwy na powierzonych mu ludzi, potrafi realistycznie odczytywać wydarzenia, jest uważny na to co go otacza i potrafi podejmować najmądrzejsze decyzje. W Nim, drodzy przyjaciele, widzimy, jak odpowiada się na Boże wezwanie, dyspozycyjnie, szybko, i widzimy też, co jest centrum chrześcijańskiego powołania: Chrystus! Zachowujmy Chrystusa w naszym życiu, aby chronić innych, aby chronić stworzenie!”

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki