Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
13 listopada 2023
Poniedziałek, XXXII Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

1 Rzekł znowu do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. 2 Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie! Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! 4 I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu!» 5 Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» 6 Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna.

Łk 17, 1-6


Ułomność jest nieodłączną cechą ludzkości; naszą naturę charakteryzują „upadki”. Jednak Ewangelia nie zatrzymuje się na możliwości upadku, lecz wskazuje konsekwencje, które często wynikają z naszych błędnych decyzji i mogą stać się przeszkodą na drodze. Pojęcie „zgorszenia” dosłownie oznacza „przeszkodę”, „potknięcie”. Niewłaściwe wybory mogą stać się przeszkodą na drodze do szczęścia naszych braci i sióstr. Możemy spowalniać, ograniczać, a nawet blokować poszukiwanie sensu przez tych, którzy są przy nas. Nasze złe świadectwo lub surowość naszych słów, oszustwa, uprzedzenia, mogą stać się „przeszkodą”, która więzi i blokuje. Przypadki mogą być różne i liczne, ale wystarczy zastanowić się nad rzeczywistymi konsekwencjami niektórych sytuacji, aby zrozumieć, jak „skandal” kryją. Jezus podsumowuje to w ten sposób: „Jest rzeczą nieuniknioną, że zgorszenia będą się zdarzać, ale biada temu, przez kogo się zdarzają. Lepiej jest dla niego, żeby mu zawieszono kamień młyński u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych maluczkich. Uważajcie na siebie!” Na szczęście Jezus jednak stwierdza również, że zawsze musimy być otwarci na przebaczenie temu, który grzeszy, prawdopodobnie dlatego, że największym zgorszeniem jest właśnie brak przebaczenia. Zawsze jesteśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o to, co robimy źle i bardzo uważni na to, co jest złe, aż w końcu przeoczamy brak miłosierdzia zarówno wobec tego, który popełnił błąd, jak i wobec tego, który doznał skutków błędu.

Głos teologa
Aby wyeliminować zgorszenie, Bóg musiałby odebrać ludziom wolność. Nieuchronność zgorszenia odpowiada konieczności krzyża, przez który ten, kto kocha, bierze na siebie zło umiłowanego. Chrześcijanin nie jest doskonały, a zbawienie jest nieustannym ćwiczeniem się w miłosierdziu. Wspólnota chrześcijańska nie jest miejscem, w którym się nie grzeszy, ale miejscem, w którym  się przebacza.
(Lino Pedron)

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki