Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
8 października 2023

XXVII Niedziela Zwykła

SŁOWO DNIA

33 Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. 38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?» 41 Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». 42 Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».

Mt 21, 33-43


Boża uwaga i troska o każdego człowieka jest widoczna w obrazie winnicy. Odnosi się on do Izraela i wywołuje niepokój. Bóg dał dzierżawcom winnicę, ale otrzymał od nich tylko pogardę i przemoc. Mściwość i zabijanie to odpowiedź dzierżawców dana Jezusa. On jednak idzie dalej, wierny do końca swojemu wyborowi miłości; nie wybiera odwetu. Jest to tragiczna historia Boga i ludzkości, historia nieporozumień, które z trudem udaje się rozwiązać, historia bólu – bólu Boga, który wstrząsa i kwestionuje. To metafora ludzkości, która nie rozpoznaje swojego Stwórcy, swojej granicy. Człowiek zastępuje Boga: na tym polega grzech, tragiczna kruchość człowieka, który wierzy, że jest samowystarczalny, nie rozpoznając swojej słabości.

Wzrusza mnie ten wszechmocny Bóg, którego powstrzymuje moje odrzucenie, jak zranionego oblubieńca, rodzica, przyjaciela, który nagle zostaje zdradzony.

Głos świętego

„Przemoc nigdy nie rozwiązuje konfliktów ani nie zmniejsza ich dramatycznych konsekwencji”.
Papież Jan Paweł II

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki