Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
21 maja 2023
Niedziela, WNIEBOWSTĄPIENIE Pańskie – ROK A
SŁOWO DNIA

16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Mt 28,16-20


Dzisiaj, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, liturgia przedstawia nam – słowami zakończenia Ewangelii Mateusza – obraz niedoskonałego Kościoła posłanego na misję. To do Jedenastu, do nieodpowiedniego Kościoła, Jezus mówi: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”. Właśnie temu Kościołowi, który każdy z nas tworzy, Pan powierza zadanie mówienia o prawdziwej miłości. Tak, bo tak też można kochać, może tak po prostu, w niedoskonałości. Ponieważ ta pustka jest przestrzenią, którą Bóg przychodzi wypełnić. Jedenastu powraca do Galilei, aby rozpocząć nowy początek: głoszenie miłości Boga.

Taka jest historia Kościoła od początku: niedoskonały, niekompletny, nieodpowiedni Kościół, naznaczony ranami, ale wspierany przez jedyną pewność: „Ja jestem z wami każdego dnia”. Ja, Pan, przychodzę codziennie, aby uzupełnić waszą niezdolność do kochania, przychodzę, aby uleczyć wasze ograniczenia.

Bóg nie gardzi naszą ludzką niedoskonałością, ale ją dowartościowuje, ponieważ właśnie to miejsce pozwala Mu być obecnym, aby nadal się wcielać. Bóg tak bardzo kocha nasze niedoskonałe człowieczeństwo, że z wielką ufnością daje nam misyjny mandat: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”.

Panie Jezu, uczyń nas zwiastunami Twojego Królestwa Miłości, Pokoju, Sprawiedliwości.

Głos Papieża Franciszka

„Ludzkość bardzo potrzebuje Ewangelii, źródła radości, nadziei i pokoju. […] Głoszenie Ewangelii jest pierwszą i stałą troską Kościoła, jest jego podstawowym zadaniem, największym wyzwaniem i źródłem jego odnowy”.
(Przemówienie Ojca Świętego z okazji audiencji z uczestnikami Zgromadzenia Ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych, 05.06.2015)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki