Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
29 grudnia 2022
Piąty dzień w oktawie Bożego Narodzenia
SŁOWO DNIA

22 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. 23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. 24 Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
25 A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 26 Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. 27 Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 28 on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 29 «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 30 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 32 światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». 33 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 34 Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 35 A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Łk 2, 22-35


Obraz starego Symeona obejmującego Dzieciątko Jezus przedstawia postawę, jaką każdy z nas powinien mieć w obliczu Bożej nowości.

Otwarta, dyspozycyjna postawa gotowości, która kontrastuje z podejrzliwym zamknięciem, jakie bardzo często okazujemy wobec zmian, jakie narzuca historia, oraz z biernością uzasadnioną logiką „zawsze tak było”, z jaką statycznie ustalamy nasze propozycje duszpasterskie.

Panie, daj nam młode serce starego Symeona, abyśmy z autentyczną wiarą przyjęli Twoją nowość i wyzwania historii. Niech tak będzie.


Głos Papieża

„Robi się to, co się da” i „zawsze tak się robiło” […] nie są frazesami według myśli Boga. Życie konsekrowane nie jest przetrwaniem, nie jest przygotowaniem do „sztuki dobrego umierania”, to jest pokusa dzisiejszych czasów w obliczu spadku powołań. Nie, to nie przetrwanie, to nowe życie.” 
(FRANCISZEK, Homilia, 2 lutego 2019)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki