Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 października 2022

SŁOWO DNIA

1 W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 2 Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? 3 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 4 Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 5 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». 6  I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 7 Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? 8 Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; 9 może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».

Łk 13, 1-9


Jezus zaczyna od historii, aby potwierdzić wielką prawdę: tragedie życia nie są karą Bożą, ale pilnym zaproszeniem do odpowiedzi na Jego wezwanie. Jesteśmy wolni, aby przyjąć lub odrzucić wezwanie Pana, tragicznie wolni, aby odrzucić szczęście. Wolność jest drugą stroną miłości; nie można zmusić drugiej osoby, by cię pokochała. Wolność, która jest w grze, jest absolutna, przejrzysta, krystaliczna. W tej wolności toczy się rozgrywka o pełnię życia z Bogiem, z drugiej strony, jeśli Bóg istnieje i nas kocha, to pozostawia nas wolnymi w akceptacji lub odrzuceniu Jego niesłychanej miłości. Jeśli priorytetem jest Bóg, jeśli Jego inicjatywą jest spotkanie ze mną, to prawdą jest również, że z mojej strony w grę wchodzi wolność odpowiedzi, przylgnięcia. Wszyscy słuchamy tego samego Słowa, wszyscy czytamy tę samą Ewangelię, wszyscy mniej więcej mamy sposobność zatrzymania się i wsłuchania w głębię nas samych, w której mówi do nas Bóg. Typową charakterystyką Boga Jezusa Chrystusa jest oczekiwanie, cierpliwość, upór Boga, jak miłośnika pełnego uwagi, która urzeczywistnia się w nikłej nadziei, że drzewo figowe, które eksploatuje ziemię, nie przynosząc owoców, w końcu się zmieni. Jezus prosi nas, abyśmy na tę miłość odpowiadali sercem, rozpoznali Jego obecność w życiu każdego z nas.

Uwolnij nas, Panie, od niedostrzegania Ciebie, przechodzącego codziennie przez nasze życie.

Głos psychoanalityka

Człowiek wierzy, że chce wolności. W rzeczywistości bardzo się jej boi. Dlaczego? Dlatego że wolność zobowiązuje go do podejmowania decyzji, a decyzje wiążą się z ryzykiem.  (Erich Fromm)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki