Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
13 stycznia 2024
Sobota, I Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

13 Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. 14 A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On wstał i poszedł za Nim.

15 Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. 16 Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» 17 Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Mk 2, 13-17


Jezus ofiaruje wszystkim pełnię życia, nikogo nie wyklucza; dla Niego wszyscy jesteśmy Jego braćmi i siostrami, ponieważ jesteśmy dziećmi Jego Ojca. Nie zna różnic między kontynentami, kulturami, religiami, statusem, wszyscy jesteśmy Jego braćmi i siostrami, i tak jesteśmy traktowani.

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że ofiarowuje On „całe swoje życie” poborcom podatkowym, którzy oszukują, i innym, którzy mają złą reputację. Ci „dobrzy” są zgorszeni, że Jezus dzieli się swoim życiem z takimi ludźmi. Odpowiedź Jezusa jest jasna: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Poczucie bycia zawsze potrzebnym, dzielenie się stołem życia z innymi potrzebującymi, pomaga nam być zawsze czynnymi, przeżywać nasze codzienne życie z dynamizmem Ducha, który nas uzdrawia i otwiera nas na nowe horyzonty.

Dziękuję Ci, Panie, że przyszedłeś dla mnie, dla nas; potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy siebie nawzajem.

Głos dziennikarza
„Bożemu wtargnięciu, przepełniającemu, całkowitemu, towarzyszy radość, która jest niczym innym jak uniesieniem zbawionych, radością rozbitków poderwanych w porę…”
(André Frossard)

Komentarz: s. Yarislet Berríos, FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki