Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 lutego 2023
CZWARTEK po Popielcu

SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 22 «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 23 Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. 25 Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

Łk 9, 22-25


W codziennym życiu musimy ciężko pracować, każdego dnia stawiać czoła pokucie i nieść krzyże, ale często są to pokuty, które nie zbawiają i krzyże, które nie powalają. Ból, fizyczny i moralny, jest nieuniknionym elementem naszego życia. Chrześcijaństwo nie zamierza dodawać więcej bólu do tego, który mamy na co dzień, a już najmniej w imię Boga! Wielki Post nie jest czasem wysławiania cierpienia; uczymy się unikania go, jeśli to możliwe, i przemieniania go. Kiedy Jezus prosi nas, byśmy nieśli nasz krzyż, nie chce nas zaprosić do rezygnacji, ale do naśladowania Go w niezwykłym geście daru z siebie. Jezus prosi nas, abyśmy byli zdeterminowani w poszukiwaniu Boga, gotowi raczej umrzeć niż porzucić to poszukiwanie! A Wielki Post jest właśnie okazją, aby nasze poszukiwania, nasze pragnienie Boga, to, co najważniejsze w naszym życiu, ponownie znalazło się w centrum wszystkiego.

Panie, daj nam zrozumieć, że krzyż jest jedynym sposobem, w jaki okazujesz miłość Ojca do każdego człowieka


Głos tragika

„Jedno słowo uwalnia nas od całego ciężaru i bólu życia: tym słowem jest miłość.”
(Sofokles)

Komentarz: s. Emila Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki