Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 kwietnia 2023
Sobota, II TYDZIEŃ WIELKANOCY
SŁOWO DNIA

19 Gdy (Apostołowie) upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. 20 On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bójcie się!» 21 Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.

J 6, 19-21


Jeśli cud chleba i ryb, o którym słyszeliśmy wczoraj, ma na celu objawienie Jezusa jako proroka i mesjasza, to znak Pana, który chodzi po wodzie, przeznaczony tylko dla uczniów, ma na celu uświadomienie im Jego boskości. Konfrontacja z Mistrzem jest dla nich rachunkiem sumienia i wezwaniem do przezwyciężenia ciasnych poglądów i ufności w tajemnicę człowieka-Jezusa. Słowami „to Ja jestem, nie bójcie się” Jezus dodaje im otuchy i daje się poznać, objawiając się jako Pan, w którym mieszka potężna obecność Ojca, który zbawia. Jezus jest miejscem obecności Boga wśród ludzi. Pod ludzką twarzą kryje się Jego prawdziwa tożsamość. Wszyscy ci, którzy umieją odczytywać w osobie Jezusa objawienie samego Boga, który kocha, stają się Jego uczniami i pozostają z Nim zjednoczeni.

Niech dzisiaj towarzyszy mi to Słowo: „Nie lękajcie się”.

Głos teologa

„Sprawiedliwy, który wcześniej zajmował się tylko swoimi sprawami i nie był w stanie dźwigać ciężarów innych, miał niewiele współczucia dla innych, nie był w stanie stawić czoła przeciwnościom. Powoli jednak, w miarę rozwoju i bycia skłonnym do tolerowania słabości innych, staje się zdolny do zmierzania się ze swoimi przeciwnościami losu. Z tym większą odwagą przyjmuje udręki tego życia, w imię miłości do prawdy, im bardziej wcześniej unikał słabości innych. Pochylając się, sam wstaje, kłaniając się, odpręża, a współczucie go wzmacnia. Rozwijając się w miłości bliźniego, koncentruje swoje siły, aby wznieść się ku swemu Stwórcy. Miłość, która czyni nas pokornymi i współczującymi, wznosi nas na wyższy poziom kontemplacji. A dusza, poszerzając się, płonie coraz większymi pragnieniami i tęskni, by odtąd osiągać życie w Duchu także przez cierpienia cielesne”. 
(Grzegorz Wielki, Komentarz moralny do Hioba)

Komentarz: Roberto Proietti
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki