Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
4 stycznia 2023

SŁOWO DNIA

35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. 37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem»

J 1 , 35-37


Jan stał z dwoma uczniami w miejscu swego spotkania z Panem. W miejsce, w którym ujrzał i spotkał Baranka Bożego, kontemplował zstępującego na Niego Ducha, był świadkiem objawienia się Syna Bożego. Tu w tym miejscu ten, który czekał, widział, doświadczył i rozpoznał wskazując innym Baranka Bożego. Tylko wtedy, gdy Słowo dotyka życia, czyni świadkiem. Tutaj Logos z głosu Chrzciciela dociera do uszu uczniów i tak jak ziemia przyjmuje ziarno i pozwala mu rosnąć, tak ich serca przyjmują wskazania Jana i rozpoczynają przygodę stawania się dziećmi Bożymi. Od głosu uczniów, stają się uczniami Słowa.

Przypominaj nam zawsze Panie Jezu, że chodzenie z Tobą, pójście za Tobą rozgrywa się zawsze i tylko w rzeczywistości spotkania, relacji, dialogu.

Głos papieża Franciszka

Tym razem to Jan Chrzciciel wskazuje Go swoim uczniom jako „Baranka Bożego” (w. 36), zapraszając ich w ten sposób do pójścia za Nim. I tak jest w przypadku nas: […] Szukać Jezusa, spotykać Jezusa, naśladować Jezusa: to jest droga, nasza droga wiary w życiu, w dynamice, która porusza się między epifanią a naśladowaniem, między objawieniem a powołaniem. Niech Najświętsza Maryja Panna wspiera nas w tym zamiarze pójścia za Jezusem, pójścia i pozostania tam, gdzie On mieszka, słuchania Jego Słowa Życia, przylgnięcia do Tego, który gładzi grzech świata, aby odnaleźć w Nim nadzieję i duchowy rozmach.  (ANIOŁ Pański, 14 stycznia 2018)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki