Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 października 2022

SŁOWO DNIA

9 Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 10 «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 12 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 13 Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 14 Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Łk 18, 9-14


Dwaj bohaterowie przypowieści reprezentują dwa modele wiary i modlitwy. Z jednej strony pewny swojej dobroci faryzeusz usprawiedliwia sam siebie i potępia innych, z drugiej celnik, świadomy własnego ubóstwa, oskarża się i prosi Boga o przebaczenie.

Jeśli uważnie popatrzymy, zobaczymy, że faryzeusz nie stoi przed Bogiem, ale przed samym sobą, nie rozmawia z Bogiem, ale ze sobą. Jego modlitwa nie jest dialogiem, ale monologiem, w którym dzieła pobożności stają się okazją do uwielbienia samego siebie i pogardy dla drugiego. Jeśli modlitwa nie jest pokorna, jak modlitwa celnika, istnieje ryzyko, że jest przeciwieństwem modlitwy: w niej Bóg używany jest do szukania własnego ja. To grzech w czystej postaci.

Panie, daj nam serca pokorne, zdolne traktować nasze ubóstwo nie jako coś, czego należy się wstydzić, ale jako warunek, abyśmy w nas samych zrobili miejsce dla Ciebie i brata. Niech się tak stanie!

Głos średniowiecznego mistyka

Bogu podoba się bardziej pokora po tym, jak zgrzeszyliśmy, niż pycha po wykonaniu dobrych uczynków.

Tomasz z Kempis , O naśladowaniu Chrystusa

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki